DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2016.74187

Вплив умов року на показники успадкування стійкості до збудників фомопсису і сірої гнилі F1 соняшнику

І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька

Анотація


Визначено успадкування стійкості до збудників фомопсису і сірої гнилі гібридами першого покоління, створеними на основі стерильних материнських форм за схемою топк-росних схрещувань з лініями відновниками фертильності пилку соняшнику. Установлено, що в умовах 2007–2013 рр. більшість гібридів успадковують стійкість до збудників фомо-псису і сірої гнилі за типом позитивного та негативного наддомінування


Ключові слова


соняшник; гібрид; лінія; успадкування; стійкість; збудник; фомопсис; сіра гниль

Повний текст:

PDF

Посилання


Special breeding and seed production of field crops. In: VV Kyrychenko, edit. Kharkiv: Plant Production Institute nd. a VYa Yuriev NAAS; 2010. 462 p.

Sylenko SI. Inheritance economically valuable traits in F1 hybrids of Phaseolus vulgaris in terms of left-bank Forest-Steppe of Ukraine. Visnyk Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi. 2013; 1: 33–36.

Chernobay LM, Petrenkova VP, Baranova VV, Borovska IYu, Kuzmyshyna NV. Genetic stability control features to maize pathogen smut. Plant Breeding and Seed Production. 2011; 100: 271-278.

Baranova VV, Petrenkova VP, Chernobay LM, Borovska IYu. Inheritance signs of resistance to the pathogen head smut of corn. Plant Breeding and Seed Production. 2012; 101: 123–130.

Chernobay LM, Petrenkova VP, Borovska IYu, Farrakhova MO. Patterns of inheritance of corn resistance to Fusarium stem rot depending on anatomical and morphological features of stalks. Plant Breeding and seed Production. 2009; 97: 40–51.

Petrenkova VP, Chernobay LM, Borovska IYu. Genetic nature and the nature of inheritance of resistance of corn and sunflower to diseases such as power necrotrophic. Plant Breeding and Seed Production. 2008; 96: 228–236.

Kostenko OI, Kornieieva MO. Types of inheritance resistance to rot during the growing season of sugar beet hybrids based on genetic and cytoplasmic male sterility. Available from: file: // znpicb_2008_10_7.pdf.

Petrenkova VP, Kyrychenko VV, Cherniaieva IM et al. Basics of field crops breeding for resistance to pests. In: VV Kyrychenko, VP Petrenkova, editors. Kharkiv: Plant Production Institute nd. a VYa Yuriev NAAS; 2012. 320 p.

Chumakov AE, Minkevich II, Vlasov YuI, Havrilova EA. The main methods of phytopathological research. In: AE Chumakov, editor. Moscow: Kolos; 1974. 190 p.

Petrenkova VP, Borovska IYu, Kyrychenko VV. Sunflower breeding for resistance to pathogens heterotrophic. Kharkiv, 2012. 296 p.

Kyrychenko VV, Petrenkova VP, Makliak KM, Borovs'ka IYu. Results sunflower breeding for resistance to major pathogens. Plant Breeding and Seed Production. 2010; 98: 3–12.

Zhuchenko, AA. Genetics of tomatoes. Chisinau: Shtiintsa; 1973. 662 p.

Beil GM, Atkins RE. Inheritance of quantitative characters in grain sorghum. Iowa State Journal. 1965; 39: 3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Спеціальна селекція і насінництво польових культур [Текст]: навч. посібник; за ред. В. В. Кириченка. – Харків: ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2010. – 462 с.

2. Силенко, С. І. Успадкування господарсько цінних ознак у гібридів F1 квасолі звичайної в умовах Лівобережної частини Лісостепу України [Текст] / С. І. Силенко, О. С. Силенко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 1. – С. 33–36.

3. Чернобай, Л. М. Генетичний контроль ознаки стійкості у кукурудзи до збудника пухирчастої сажки [Текст] / Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, В. В. Баранова, І. Ю. Боровська, Н. В. Кузьмишина // Селекція і насінництво. – 2011. – Вип. 100. – С. 271-278.

4. Баранова, В. В. Успадкування ознаки стійкості кукурудзи до збудника летючої сажки [Текст] / В. В. Баранова, В. П. Петренкова, Л. М. Чернобай, І. Ю. Боровська // Селекція і насінництво. – 2012. – Вип. 101. – С. 123–130.

5. Чернобай, Л. М. Закономірності успадковування стійкості кукурудзи до фузаріозної стеблової гнилі в залежності від анатомо-морфологічних особливостей стебла [Текст] / Чернобай Л. М. Петренкова В. П., Боровська І. Ю., Фаррахова М. О. // Селекція і насінництво. – 2009. – № 97. – С. 40–51.

6. Петренкова, В. П. Генетична природа та характер успадкування стійкості кукурудзи та соняшнику до хвороб некротрофного типу живлення [Текст] / В. П. Петренкова, Л. М. Чернобай, І. Ю. Боровська // Селекція і насінництво. – 2008. – Вип. 96. – С. 228–236.

7. Костенко, О. І. Типи успадкування стійкості проти гнилей у період вегетації гібридами цукрових буряків на основі генної та цитоплазматичної чоловічої стерильності [Текст] / О. І. Костенко, М. О. Корнєєва. – Режим доступу: file: // znpicb_2008_10_7.pdf

8. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів [Текст]: навч. посіб. / В. П. Петренкова, В. В. Кириченко, І. М. Черняєва та ін. / за ред. В. В. Кириченка, В. П. Петренкової. – Харків, ІР ім. В. Я. Юр’єва, 2012. – 320 с.

9. Основные методы фитопатологических исследований [Текст] / Чумаков А. Е., Минкевич И. И., Власов Ю. И., Гаврилова Е. А.; под. ред. А. Е. Чумакова. – М.: Колос, 1974. – 190 с.

10. Петренкова, В. П. Селекція соняшнику на стійкість до некротрофних патогенів [Текст] / В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, В. В. Кириченко. – Харків, 2012. – 296 с.

11. Кириченко, В. В. Результати селекції соняшнику на стійкість до основних патогенів [Текст] / В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, К. М. Макляк, І. Ю. Боровська // Селекція і насінництво. – 2010. – Вип. 98. – С. 3–12.

12. Жученко, А. А. Генетика томатов [Текст] / А. А. Жученко. – Кишинев: Штиинца, 1973. – 662 с.

13. Beil G. M. Inheritance of quantitative characters in grain sorghum [Text] / G. M. Beil, R.E. Atkins // Iowa State Journal. – 1965. – № 39. – Р. 3.Copyright (c) 2016 І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)