DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2009.77035

Морфо-біологічні особливості ознак різновидносних форм ярого ячменю та їх успадкування в F1

М. Р. Козаченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько

Анотація


Показано неоднаковий рівень кількісних ознак продуктивності та її елементів у форм різних різновидностей. Установлено особливості успадкування ознак в F1 гібридів від повних прямих діалельних схрещувань. Показано особливості домінування фуркатності, безостості, двохрядності, плівчастості, 4-вузлості, зазубленості в F1 гібридів

Ключові слова


Ячмінь ярий; різновидність; кількісні та якісні ознаки; успадкування в F1

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 р. – К. : Алефа, 2008. – С. 1–30.

2. Ячмень / М. В. Лукьянова, А. Я. Трофимовская, Г. Н. Гудков и др. // Культурная флора СССР. – Л. : Агропромиздат, 1990. – Т. 2. – Ч. 2. – С. 7–90.

3. Ikeno S. Ein Vererbungsverguch iiber die Grannee bei Gesrte / S. Ikeno // Japan Journ. Bot. – 1924. – № 2. – P. 3.

4. Ubish G. Beitrag zu einar Faktoronanalyse von Gerste / G. Ubisch // BDBG. – 1923. – № 41. – P. 7.

5. Engledow F. L. Inkeritance in barley 3. The awn and the lateral floret, fluctuation ; a linkage ; multiple allelomorphs / F. L. Engledow // I. G. – 1924. – № 14. – P. 5.

6. Филипченко Ю. А. Наследственность / Ю. А. Филипченко. – Л. : Гос. Изд-во, 1926. – С. 89.

7. Генетика культурных растений. Зерновые культуры / ВАСХНИЛ : Обзор ; под ред. В. Д. Кобылянского и Т. С. Фадеевой. – М : Агропромиздат, 1986. – С. 243–255.

8. Barley Genetics Newsletter. – U. S. S. A., Colorado : Colorado State University. – V. 3. – P. 81–103.

9. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – изд. пятое, дополн. и переработ. – М. : Агропромиздат, 1985. – С. 199–207.Copyright (c) 2016 М. Р. Козаченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)