DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2009.77045

Закономірності успадковування стійкості кукурудзи до фузаріозної стеблової гнилі в залежності від анатомо-морфологіних особливостей стебла

Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, М. О. Фаррахова

Анотація


Методами гібридологічного та системного аналізу досліджено специфічність генетичного контролю ознаки стійкості до фузаріозної стеблової гнилі 115 гібридів кукурудзи та їх батьківських ліній. На основі виділених ознак материнських форм кукурудзи: висоти рослин, діаметру стебла – побудовано аналітичну модель залежності сприйнятливості гібрида кукурудзи від морфогенетичної норми материнської форми

Ключові слова


Стійкість; ураженість; джерело; гібрид; лінія; успадкування; аналітична модель; збудник; кукурудза

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адаптивная селекция. Теория и технология на современном этапе / Литун П. П., Кириченко В. В., Петренкова В. П., Коломацкая В. Н. – Х.: Магда LТD, 2007. – 264 с.

2. Алтухов Ю. П. Генетические процессы в популяциях / Ю. П. Алтухов. – М. : Наука, 1989. – 328 с.

3. Грисенко Г. В. Методика фитопатологических исследований по кукурузе / Г. В. Грисенко, Е. А. Дудка. – Днепропетровск, 1980. –61с.

4. Матийчук В. Г. Вредоносность и видовой состав возбудителей гнилей кукурузы / В. Г. Матийчук // Селекционно-генетичечкие исследования кукурузы и сорго в Молдавии. – Кишинев : Щтиинца, 1989. – С. 102-110.

5. Грисенко Г. В. Методы определения устойчивости кукурузы к стеблевым гнилям / Г. В. Грисенко, Н. Б. Навроцкая, П. В. Инглик // Новые приемы борьбы с вредителями и болезнями кукурузы : сб. стат. – Днепропетровск : ВНИИ кукурузы, 1979. – С. 86-94.

6. Чернобай Л. М. Використання штучного інфекційного фону до фузаріозної стеблової гнилі в селекції кукурудзи на стійкість / Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, М. О. Фаррахова // Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. – Х., 2007. – Вип. 94. – С. 52-65.

7. Микроорганизмы – возбудители болезней растений / Билай В.И., Гвоздяк Р.И., Скрипаль И.Г. [и др.] ; под ред. В.И. Билай. – К. : Наукова думка. – 1988. – 552с.

8. Микроорганизмы – возбудители болезней растений / Билай В.И., Гвоздяк Р.И., Скрипаль И.Г. [и др.] ; под ред. В.И. Билай. – К. : Наукова думка. – 1988. – 552с.

9. Каталог генетичної цінності самозапилених ліній кукурудзи ; уклад. : І. А. Гур’єва, В. К Рябчун., С. М. Вакуленко [та ін. ]. – Х., 2003. – 110 с.

10. Методические указания по технике анатомических исследований культурных растений ; под ред. В.Ф.Дорофеева. – Л.: ВНИИР, 1981. – 66 с.

11. Griffing B. Analysis of quantitative gene-action by constant parent regression and related techniques / B.Griffing  // Genetics. – 1950. – V. 35. – P.303-321.

12. Beil G.M. Inheritance of quantitative characters in grain sorghum / G. M. Beil, R. E. Atkins // Iova State Journal. – 1965. – № 39. – Р.3.

13. Боровська І. Ю. Достовірність фітопатологічної оцінки селекційного  матеріалу соняшнику за різних рівнів розвитку збудника фомопсису  / Ірина Юріївна Боровська // Таврійський вісник : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2008. – Вип. 48. – С. 224-228.

14. Чернобай Л. М. Особливості успадкування стійкості до фузаріозної гнилі стебла кукурудзи / Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, М. О. Фаррахова // Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. – Х., 2008. – Вип. 95. – С. 92-102.

15. Чернобай Л. М. Вивчення генетичної природи та характеру успадкування стійкості до стеблової гнилі кукурудзи / Лариса Миколаївна Чернобай // Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. – Вінниця, 2008. – Вип. 61. – С. 31-35.Copyright (c) 2016 Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, В. П. Петренкова, В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Петренкова, М. О. Фаррахова, М. О. Фаррахова, В. П. Петренкова, В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, І. Ю. Боровська, І. Ю. Боровська, І. Ю. Боровська, М. О. Фаррахова, М. О. Фаррахова, І. Ю. Боровська, М. О. Фаррахова, М. О. Фаррахова, М. О. Фаррахова, М. О. Фаррахова, М. О. Фаррахова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)