DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2009.77055

Селекційна цінність сортів озимої пшениці Різного еколого–географічного походження для підвищення адаптивного потенціалу в умовах східного Лісостепу України

А. Ф. Звягін, Н. І. Рябчун, О. Ю. Леонов

Анотація


В статті наведено результати вивчення екологічної пластичності та стабільності показника урожайності за сумою рангів генотипового ефекту (Еі) і коефіцієнту регресії (Rі) 50 сортів озимої пшениці різного еколого-географічного походження. Виявлено та запропоновано для використання в практичній селекції на підвищення стійкості до несприятливих чинників зовнішнього середовища носії господарсько-цінних ознак, які поєднують в собі добрі продуктивні властивості та високий адаптивний потенціал

Ключові слова


Озима пшениця; сорт; зимостійкість; адаптивність; пластичність; стабільність; урожайність; ознака

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кильчевский А. В. Генотип и среда в селекции растений / А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева : монография. – Минск.: Наука и техника, 1989. – 235 с.

2. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. – К., 2000. – Вип. 1. – С. 5–100.

3. Орлюк А. П. Адаптивний і продуктивний потенціали пшениці / А. П. Орлюк, К. В. Гончарові : монографія. – Херсон, 2002. – 276 с.  

4. Eberhar S. A. Stability parocmetes for comparinoj narieties / S. A. Eberhar, W.A. Russel //Crop Science. – 1966. – V. 6. – № 3. – P. 36–40.

5. Методические рекомендации по экологическому сортоиспытанию кукурузы ; сост. : Б. П. Гурьев, П. П. Литун, И. А. Гурьева. – Х., 1981. – 32с.Copyright (c) 2016 А. Ф. Звягін, Н. І. Рябчун, О. Ю. Леонов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)