DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2009.77056

Оцінка вихідного матеріалу ярої твердої пшениці за показниками якості зерна та роль добору батьківських форм в селекції на підвищений вміст каротиноїдів

О. В. Голік, А. А. Кабацюра, В. С. Голік, Л. В. Рогуліна

Анотація


Наведено порівняльну характеристику сортів ярої твердої пшениці за показниками якості зерна, що визначають придатність до макаронного та хлібопекарського виробництва. Встановлено кореляції  показників якості з продуктивністю, її елементами, висотою, анатомічними ознаками стебла. Визначено оптимальні схеми схрещувань залежно від ступеня вираження ознаки батьківських форм. Відмічено важливу роль сорту Radur в селекції на підвищення вмісту каротиноїдів. Створено цінний за комплексом ознак селекційний матеріал

Ключові слова


Яра тверда пшениця; каротиноїди; окислювальні ферменти; успадкування; донор

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Каталог сортів ярої пшениці селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Х., 2006. – 22 с.

2. Васильчук Н. С. Селекция яровой твердой пшеницы / Н. С. Васильчик. – Саратов: НИИСХ Юго-Востока, 2001. – 123 с.

3. Паркер Х. К. Пигменты пшеницы и окраска муки / Х. К. Паркер, М. С. Харрис // Пшеница и оценка ее качества. – М. : Колос, 1968. – С. 378-402.

4. Вьюшков А. А. Селекция яровой пшеницы в Среднем Поволжье / А. А. Вьюшков. – Самара, 2004. – 224 с.

5. Макарони з бета-каротином / Дробот В., Юрчак В., Корж Т. [та ін.] // Зерно і хліб. – 1999. – № 2. – С. 34.

6. Durum wheat quality evaluation at ICARDA / Williams P. S., Srivastava J. P. Nachit M., EL-Haramein F. J // Rachis. – 1984. – V. 3. – P. 30-32.

7. Измерение цвета крупки и муки разных генотипов твердой пшеницы на спектрофотометрах СФ – 18 и Spekol 10 / Васильчук Н. С. Касатов В. И., Ишина Г. Ф., Паршикова Т. М. // Результаты селекции полевых культур и новые методы создания исходного материала. – Саратов, 1989. – С. 145-150.

8. Голик В. С. Селекция Triticum durum Desf / В. С. Голик. – Х. : ИР им. В. Я. Юрьева, 1996. – 388 с.

9. Методические указания по изучению мировой коллекции пшеницы ; под ред. В. Ф. Дорофеева. – Л. : ВИР, 1977. – 28 с.

10. Лукьянов В. В. Макаронное производство / В. В. Лукьянов. – Л. : Пищепромиздат, 1935. – 332 с.

11. Ильинская-Центилович М. А. Анатомический метод в селекции озимой пшеницы на устойчивость к полеганию / М. А. Ильинская-Центилович, К. Г. Тетерятченко // Тез. докладов конференции по физиологии устойчивости растений. – К., 1968. – С. 18-19. Copyright (c) 2016 О. В. Голік, А. А. Кабацюра, В. С. Голік, Л. В. Рогуліна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)