DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.77198

Проявление положительной трансгрессивной изменчивости по элементам продуктивности колоса у гибридов F2 озимой мягкой пшеницы

И. Н. Радченко

Анотація


Вивчена за контрасними погодними умовами 1998-1999 рр. в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН трансгресивна мінливість за елементами продуктивності колоса двадцяти гібридних комбінацій, отриманих на основі діалельної схеми схрещувань п’яти сортів. У Донецькому інституті промислового виробництва УААН у 2003-2004 рр. виділено перспективний селекційний матеріал за продуктивністю колоса, який проходив подальше вивчення за загально прийнятою схемою

Ключові слова


Озимая пшеница; трансгрессивная изменчивость; гибридная комбинация; продуктивность колоса; количество колосков в колосе

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Орлюк А.П., Базалий В.В. Принципы трансгрессивной селекции пшеницы: Монография. – Херсон, 1998. – 271 с.

2. Griffing B.A. Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems // Austral. j Biol. Sci. – 1956. – № 9. – P. 463 – 493.

3. Воскресенская Г.С., Шпот В.И. Трансгрессия признаков у гибридов BRASSIKA и методика количественного учета этого явления // Селекция и семеноводство. – 1967. – №6. – С. 18 – 20.Copyright (c) 2016 И. Н. Радченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)