DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.77224

Вивчення вихідного матеріалу лядвенцю рогатого в умовах передкарпаття

Г. С. Коник

Анотація


Викладено результати досліджень з вивчення низки сортозразків лядвенцю рогатого  в колекційному розсаднику. На підставі одержаних даних встановлено, що кращим вихідним матеріалом на першому етапі селекційної роботи є місцеві сорти-популяції та дикорослі форми передгірних та гірських лук Карпат

Ключові слова


Лядвенець рогатий; селекція; вихідний матеріал; дикорослі форми; сорт

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андреев Н.Г. Тюльдюков В.А, Россадин А.Я. Кормопроизводство с основами земледелия.  М.: Агропромиздат, 1985. – с. 244-245.

2. Бабич А.О. Кормові і лікарські рослини в ХХ-ХХІ століттях. Київ: Аграрна наука.-  1996.- с. 152-167.

3. Власюк Й.І., Зінченко Б. Багаторічні трави. Київ. – 1974.

4. Мацьків О.І. Деякі особливості вирощування багаторічних бобових трав в гірських районах Карпат. Тези доповідей третьої аспірантської конференції 5-6 лютого 1959 р. НДІЗіТ західних районів УРСР. Львів, 1959, с. 16-18.

5. Моргун В.B., Яворська В.К., Драговоз І.В. Проблема регуляторів росту у світі та її вирішення в Україні. // Фізіологія і біохімія культурних рослин. -2002. -34. -№ 2. - с. 371-376.

6. Медведовський А.К. Зеленый конвейер. – Київ: Урожай. –1975. – с. 3-112.

7. Культурная флора: г.ХІІІ. Многолетние бобовые травы / Под ред.. Мухиной Н.А. и Станкевич А.К. М.: Колос. -1993. – с. 277-328.

8. Хрестецький К.І. Лядвенець рогатий в горах. – Ужгород: Карпати, 1958. – 48 с.Copyright (c) 2016 Г. С. Коник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)