DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.77239

Возможности использования биохимических показателей в селекции полевых культур на качество и устойчивость к биотическим и абиотическим факторам окружающей среды

О. О. Молодченкова, В. Г. Адамовская, Л. Й. Цисельская, Ю. А. Левицкий, Л. Я. Безкровная, О. В. Тихонова, Т. В. Сагайдак

Анотація


Вивчені біохімічні показники, які характеризують якість і стійкість генотипів сільськогосподарських культур до біотичних і абіотичних факторів навколишнього середовища. Розроблені нові біохімічні методи оцінки злакових культур на стійкість до фузаріозу, гельмінтоспоріозу і жаростійкості. Запропоновані нові і удосконалені існуючі методи оцінки селекційного матеріалу за біохімічними показниками якості зерна

Ключові слова


Triticum aestivum L.; Hordeum vulgare L.; Zea mays L.; фузариоз; гельминтоспориоз; засуха; устойчивость; жирнокислотный состав; углеводный состав; белок; 7S и 11S глобулины

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Copyright (c) 2016 О. О. Молодченкова, В. Г. Адамовская, Л. Й. Цисельская, Ю. А. Левицкий, Л. Я. Безкровная, О. В. Тихонова, Т. В. Сагайдак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)