DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.84705

Вплив батьківських форм на стійкість до збудника фомопсису гібридів соняшнику

І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька

Анотація


Узагальнено дані дворічного (2003, 2004 рр.) вивчення експери-ментальних гібридів соняшнику за стійкістю до збудника фомопсису в польових умовах. За допомогою регресійного методу і статистичного моделювання показано взаємозв'язок ураженості гібридів та їх батьківських форм. Виділено різні за стійкістю до збудника фомопсису лінії – батьківські форми, які стабільно передають гібридам високий та середній рівень стійкості

Ключові слова


Гібрид; соняшник; польова стійкість; збудник фомопсису

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бадденхаген И.У. Теоретические и практические аспекты селекции на толерантность и устойчивость // Борьба с болезнями растений: устойчивость и восприимчивость / Пер. с англ. Л.М. Левкиной, Ю.М. Плотниковой. Под ред. Ю.Т. Дьякова. – М.: Колос, 1984. –

 С. 209-224.

2. Šсorić D. Sunflower breeding // Uljarstvo, J. Edible Oil Ind. Beograd. – 1988. – 25 (1). – P. 3-91.

3. Робинсон Р.А. Экологические аспекты устойчивость к болезням // Борьба с болезнями растений: устойчивость и восприимчивость. / Пер. с англ. Л.М. Левкиной, Ю.М. Плотниковой. Под ред. Ю.Т. Дьякова. – М.: Колос, 1984. – 293 с. – С. 225-249.

4. Петренкова В.П. Теоретичні основи селекції соняшнику на стійкість до некротрофних патогенів: Автореф. дис... доктора с.-г. наук. 06.01.05 / СГІ. – Одеса, 2005. – 35 с.

5. Кириченко В.В. Селекция и семеноводство подсолнечника (Helianthus annus L.): Монография. – Харьков, 2005. – 387 с.

6. Кириченко В.В., Литун П.П. Гетерозис в теории и практике гибридного подсолнечника. – Харків, 2003. – 187 с.Copyright (c) 2016 І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)