DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.84711

Вивчення гібридів соняшнику в екологічному випробуванні

Б. К. Литовченко, Н. М. Кутіщева, К. М. Макляк, Б. Ф. Вареник

Анотація


Проаналізована врожайність нових гібридів соняшнику, створених в лабораторії селекції міжлінійних гібридів Інституту олійних культур УААН в екологічному випробуванні в трьох пунктах України, та показана їхня пластичність і стабільність

Ключові слова


Соняшник; гібрид; екологічне випробування; врожайність; пластичність; стабільність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Манятіна Л.В., Романова А.А., Бєліков Е.І. Екологічна пластичність і стабільність різних типів гібридів кукурудзи // Селекція і насінництво: Міжвідомчий тематичн. наук. збірник. – Вип. 73.- К.: Урожай, 1992.-С.48-51.

2. Горбань Г.С., Шатохін В.І., Рябчун В.К. Пластичність і стабільність урожайності ліній ярих гексаплоїдних тритікале // Селекція і насінництво: Міжвідомчий тематичн. наук. збірник. – Вип. 73. – К.: Урожай, 1992.- С.-44-46.

3. Гаина Л.В., Постолатий А.А. Экологическая пластичность и урожайность сортов озимой пшеницы в условиях Молдавской ССР // Науч. – техн. бюл. ВСГИ. - №3 (49). – Одесса. – 1983. – С. 17-23.

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979.-С. 274-316.

5. Иванченко Э.Г., Вольф В.Г., Литун П.П. К методике изучения пластичности сортов // Селекция и семеноводство: Республиканский межведом. темат. науч. сборник.- Вып. 40.- К.: Урожай, 1978. – С. 16-25.Copyright (c) 2016 Б. К. Литовченко, Н. М. Кутіщева, К. М. Макляк, Б. Ф. Вареник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)