DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.84736

Особливості успадкування стійкості до фузаріозної гнилі cтебла кукурудзи

Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, М. О. Фаррахова

Анотація


Виявлена закономірність успадкування стійкості кукурудзи до фузаріозної гнилі стебла в залежності від анатомо-морфологічних особливостей його будови, біохімічних показників та фенологічних даних, зв’язок стійкості з елементами продуктивності та закономірності успадкування її гібридами. Розроблена аналітична модель стійкого до збудника хвороби гібрида кукурудзи з визначеними параметрами

Ключові слова


Кукурудза; лінія; гібрид; фузаріозна стеблова гниль; стійкість; закономірності успадкування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Боровская М.Ф., Матичук В.Г. Болезни кукурузы. – Кишинев: Штиинца, 1990. – 280 с.

2. Информационный бюлетень по кукурузе. – Мартонвашар: НИИСХ ВАН, 1985. – №4. – 420 с.

3. Чернобай Л.Н., Чупиков Н. М. Устойчивость кукурузы к фузариозной стеблевой гнили и селекционные пути ее повышения // IХ Всесоюзное совещание по иммунитету растений к болезням и вредителям. Тезисы докладов. – Минск: БНИИЗР, 1991. – C. 79-80.

4. Foley D.C., Clar K.R. Mechanical properties of maize stalk rot from the plant introduction, collection // Crop Science, 1984. – Vol. 24. – № 6. – P. 2-14.

5. Кириченко В.В., Чернобай Л.М., Чупіков М.М. Селекція кукурудзи на стійкість проти основних хвороб // Вісник аграрної науки – 2005. – № 10. – C. 36-38

6. Рожанська Н.О. Зв’язок стійкості до фузаріозу стебла з морфологічними ознаками та біологічними властивостями селекційного матеріалу // Бюллетень Института кукурузы. – Днепропетровск: Институт кукурузы, 1993. – Вып. 77. – С. 69-70.

7. Иващенко В.Г. Некоторые особенности анатомического строения стебля кукурузы в связи с устойчивостью к полеганию и повреждаемостью кукурузным мотыльком. – Научно – технический бюлетень ВСГИ, 1976. – Вып. ХХVI. – C. 56 -60.

8. Галеев Г.С., Иващенко В.Г. Эколого-генетическая экспрессия устойчивости кукурузы к стеблевым гнилям и ее использование в селекции на скороспелость и продуктивность // IХ Всесоюзное совещание по иммунитету растений к болезням и вредителям. Тезисы докладов. – Минск: БНИИЗР, 1991. – С. 80-81.

9. Черномиз  А.М., Микуляк І.С. Оцінка генотипів ліній кукурудзи за основними господарсько – цінними ознаками для практичної селекції // Селекція і насінництво, 2004. – Вип. 89. – С. 76-82.

10. Чернобай Л.М., Петренкова В.П., Фаррахова М.О Використання штучного інфекційного фону до фузаріозної стеблової гнилі в селекції кукурудзи на стійкість // Селекція і насінництво. - Харків, 2007. - Вип. 94. – С. 52-65.

11. Класифікатор-довідник роду Zea mays. – Харків, 1994. – 72 с.

12. Методические указания по технике анатомических исследований культурных растений / Христофорова Г.В. – Л.:ВАСХНИЛ.– 1981.– 66 с.

13. Методы биохимического исследования растений / под ред. Ермакова А.И. – Л.: Колос, 1972. – 456 с.

14. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Под ред. проф. В.Е. Егорова. – М.: Колос, 1965. – 423 с.

15. Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике. Учебное пособие для экон.фак. с./х. вузов. – М.: Экономика, 1972. – 224 с.Copyright (c) 2016 Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, М. О. Фаррахова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)