DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.84745

Вихідний матеріал для селекції ярого ячменю на якість зерна

М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Є. Важеніна

Анотація


Виявлено високі пивоварні якості зерна сортів ярого ячменю Бадьорий і Джерело та низькі у сорту Звершення. Показано цінність сортів Джерело, Бадьорий, Фенікс, Nevada, Celinka, Галатея як вихідного матеріалу для селекції ярого ячменю на якість (білковість) зерна, урожайність, стійкість до вилягання. Виділено цінні лінії в комбінаціях схрещувань Фенікс / Celinka, Nevada / Фенікс, Джерело / Галатея, Бадьорий / Celinka, Celinka / Бадьорий. Кращі з них в 2006-2007 рр. мали високу урожайність, а вміст білка в зерні відповідав вимогам до пивоварних сортів ячменю

Ключові слова


Ярий ячмінь; сорти; гібридні комбінації; лінії; вміст білка; урожайність; пивоварні якості; цінні ознаки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барсуков П.Н. Некоторые вопросы селекции ярового ячменя на продуктивность, качество зерна и устойчивость к полеганию: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / УНИИРСиГ им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1972. – 20 с.

2. Щипак П.В. Создание исходного материала для селекции ярового ячменя пивоваренного направления в восточной Лесостепи УССР: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / УНИИРСиГ им. В.Я.Юрьева, – Харьков, 1989. – 20 с.

3. Догнал Л., Складал В., Горах Л. Пивоваренный ячмень. – М.: Колос, 1962. – 350 с.

4. Усикова А.А. Наследование некоторых хозяйственно ценных признаков у ячменя // Селекция ячменя и овса. – М.: Колос, 1962. – С. 168 – 178.

5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования). Учебное пособие (5-е издание, дополненное, переработанное). – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.Copyright (c) 2016 М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Є. Важеніна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)