DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.84812

Біологічні особливості розвитку багаторічних бобових трав та їх продуктивність в умовах Передкарпаття

Г. Коник, Л. З. Глодан, Е. Вілчінскас, В. Кемешіте

Анотація


В статті  викладені результати досліджень, пов’язані з біологічними особливостями розвитку та продуктивності конюшини лучної, лядвенцю рогатого, люцерни посівної, козлятника східного, конюшини гібридної та конюшини повзучої. Виділені джерела з високим рівнем цінних ознак, які можуть бути використані як вихідний матеріал в селекції

Ключові слова


Селекція; сортозразок; колекція; конюшина; люцерна; лядвенець; козлятник; вихідний матеріал; генофонд

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабич А.О. Кормові і лікарські рослини в ХХ-ХХІ століттях. К.: Аграрна наука.-  1996. – С. 124-208.

2. Зінченко Б.С., Клюй В.С., Мацьків Й.І. Люцерна і конюшина. – К.: Урожай, 1989. – 232 с.

3. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України / Редкол.: М.В. Зубець (голова редакційної колегії) та ін.  – К.: Урожай, 2004. – С. 210-259.

4. Природні кормові ресурси заходу України, їх стан та перспективи використання. / Під ред. Козія Г.В. Видавниче об’єднання «Вища школа», 1974. – 156 с.

5. Мацкив О.И. Особенности возделывания многолетних бобовых трав в горных районах Украинских Карпат. Автореф. Дисс… канд. с.-х. наук.– Одесса, 1964. – 26 с.

6. Медведовский А.К. Зеленый конвейер. – К.: Урожай, 1975. – С.3-112.

7. Медведєв П.Ф. Семеноводство новых кормовых культур. – Л.: Колос, 1974. – С. 72-77.

8. Методические указания по  селекции многолетних трав. / А.С.Новоселова, А.М.Константинова и др. –М.: 1978. – 132 с.

9. Микитенко А.П. Кращі сорти і особливості селекції багаторічних трав. – К.:   Урожай, 1973. – С. 37-49.

10. Томмэ М.Ф. Корма СССР. – М.: Колос. -1964. – 448 с.Copyright (c) 2016 Г. Коник, Л. З. Глодан, Е. Вілчінскас, В. Кемешіте

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)