DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2016.87579

Екологічна пластичність нових сортів ячменю ярого до стресових факторів

О. О. Вінюков, О. Б. Бондарева, О. М. Коробова

Анотація


На основі визначення біологічного потенціалу елементів продуктивності культури та пластичності до стресових факторів розроблено параметри перспективного сорту. Винайдено графічний алгоритм аналізу дії препаратів в аспекті підвищення рівня екологічної пластичності сортів ячменю ярого при вирощуванні в конкретних агрокліматичних умовах. Представлений спосіб аналізу дозволяє прогнозувати і підбирати додаткові технологічні заходи та компоненти сумішей реагентів для впливу на окремі показники продуктивності рослин

Ключові слова


ячмінь ярий; селекція; продуктивність;пластичність; графічний алгоритм аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


;Horash OS, Klymyshena RI. Yield formation of spring barley grain. Bulletin of Agricultural Science. 2008; 6: 25–27.

;Vashchenko V, Shevchenko O. Evaluation combining ability of spring barley varieties for quantitative traits in a northern steppe of Ukraine. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy. 2014; 2: 23–25.

;Gonchar TM, Doroschuk VA, Betsenko LB, Marenіuk OB. Efficiency breeding of spring barley. Bulletin of Agricultural Science. 2013; Spec. issue: 42–43.

;Vazhenina OE, Kozachenko MR, Vasko NI. Environmental sustainability of productivity elements of spring barley varieties and breeding efficiency based on their use in hybridization. Bulletin of Sumy National Agrarian University. 2013; 11: 164–169.

;Solonechniy PM. Evaluation of adaptive capacity and stability of varieties of spring barley productivity. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy. 2014; 4: 48–53.

;SolonechnyiP,VaskoN, NaumovO, SolonechnayaO, VazheninaO, BondarevaO, LogvinenkoYu.GGEbiplotanalysisofgenotypebyenvironmentinteractionofspringbarleyvarieties.Zemdirbyste-Agriculture. 2015; 102(4): 431–436.

;Samoylenko AA. Influence ecotypes of spring barley in its yield in terms of left-bank Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Black Sea region agrarian science. 2015; 3: 124–130.

;Beliakova AA, Ishchenko VA, Grigorieva TN. Directions of breeding to create varieties of spring barley adapted to different soil and climatic conditions. Chemistry. Agronomy. Service. 2011; 4: 20–25.

Dospekhov BА. Methodology of experimental work. Moscow: Kolos, 1985. 351 p.

Patent 88521 Ukraine A method of analysis of crop productivity and plasticity components.VinyukovOO, DmytrenkoPP, BondarevaOB.Publ. 25.03.2014.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гораш О. С., Климишена Р. І. Формування урожайності зерна ячменю ярого // Вісник аграрної науки. 2008. № 6. С. 25–27.

2. Ващенко В. В., Шевченко О. О. Оцінка комбінаційної здатності сортів ячменю ярого за кількісними ознаками в умовах північного Степу України // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 2. С. 23–25.

3. Гончар Т. М., Дорощук В. О., Беценко Л. Б., Маренюк О. Б. Ефективність селекційної роботи з ячменем ярим // Вісник аграрної науки. 2013. Спец. вип. С. 42–43. 

4. Важеніна О. Є., Козаченко М. Р., Васько Н. І. Екологічна стабільність елементів продуктивності сортів ячменю ярого та ефективність селекції на основі їх використання в гібридизації // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2013. № 11. С. 164-169. 

5. Солонечний П. М. Оцінка адаптивної здатності та стабільності сортів ячменю ярого за продуктивністю // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 4. С. 48–53.

6. SolonechnyiP.,VaskoN., NaumovO., SolonechnayaO., VazheninaO., BondarevaO., LogvinenkoYu. GGEbiplotanalysisofgenotypebyenvironmentinteractionofspringbarleyvarieties // Zemdirbyste-Agriculture. 2015. Vol. 102, No 4. P. 431–436.

7. Самойленко О. А. Вплив екотипу ячменю ярого на його урожайність в умовах Лівобережного Лісостепу України // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2015. № 3. С. 124–130. 

8. Бєлякова О. А., Іщенко В. А., Григор'єва Т. М. Напрями селекції щодо створення сортів ярого ячменю, адаптованих до різних грунтово-кліматичних умов // Хімія. Агрономія. Сервіс. 2011. № 4. С. 20–25.

9.Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: 5-е изд., доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

10. Вінюков О. О., Дмитренко П. П., Бондарева О. Б. Спосіб аналізу елементів продуктивності та пластичності сільськогосподарських культур: пат. 88521 Україна. Опубл. 25.03.2014 р.Copyright (c) 2016 О. О. Вінюков, О. Б. Бондарева, О. М. Коробова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)