№ 115 (2019)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Особливості селекції гороху при проведенні доборів у первинних розсадниках PDF
А. О. Василенко, І. М. Безуглий, Л. М. Шевченко, А. М. Штельма, А. В. Глянцев 8-18
Сорти ячменю з waxy-крохмалем як сировина для продукції здорового харчування PDF (English)
N. I. Vasko, M. R. Kozachenko, О. G. Naumov, P. M. Solonechnyi, O. E. Vazhenina, O. V. Solonechna, V. V. Pozdniakov, T. A. Sheliakina, N. K. Ilchenko, O. G. Suprun, M. L. Serik 18-32
Холодостійкість сучасних сортів та ліній проса української селекції PDF (English)
O. V. Gorlachova 33-40
Мінливість продуктивності та її структурних елементів у сортів ячменю ярого PDF
О. В. Зимогляд 40-50
Вплив умов випробування складних міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів на прояв середньої маси товарних бульб PDF
Н. В. Кравченко, В. В. Гордієнко, А. А. Подгаєцький, М. С. Дегтярьова, М. О. Гнітецький 50-59
Адаптивний потенціал сучасних сортів сої до стресових умов середовища PDF (English)
Ye. Yu. Kucherenko, V. P. Petrenkova 60-68
Оцінка вихідного матеріалу тютюну в агрокліматичних умовах центрального лісос-тепу України PDF
А. В. Моргун, В. І. Моргун, К. П. Леонова, О. М. Молодчана 69-75
Застосування інтрогресивних ліній пшениці м’якої озимої для підвищення вмісту білка в зерні PDF
І. І. Моцний, О. О. Молодченкова, М. А. Литвиненко, Є. А. Голуб 75-92
Вплив гідротермічних чинників довкілля на урожайність і біохімічний склад насіння сої PDF
С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, С. І. Святченко, О. О. Садовой, Т. О. Тесля 93-102

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Енергоощадне сушіння та його вплив на якість насіння кукурудзи PDF
М. Я. Кирпа, В. О. Кулик 103-111
Генетичний баланс біотипів у гетерогенних сортів пшениці м’якої озимої (Triticum Aestivum L.) в процесі добазового насінництва PDF
М. А. Литвиненко, Д. М. Литвиненко, З. В. Щербина 112-124

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Агроекологічна та селекційна характеристика нового генетичного різноманіття тритикале озимого полісько-лісостепового екотипу PDF
В. В. Москалець, Т. З. Москалець, І. В. Гриник, В. І. Москалець, Н. М. Буняк 125-137