№ 117 (2020)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Динаміка вологості зерна при достиганні у ліній кукурудзи різних груп стиглості PDF
Yu. O. Bibel, L. M. Chernobay, C. G. Ponurenko, N. V. Kuzmyshyna, S. M. Vakulenko 8-16
Мінливість натури та маси 1000 зерен пивоварних сортів ячменю в залежності від генотипу та погодних умов PDF
O. E. Vazhenina, N. I. Vasko, P. M. Solonechnyi, O. V. Solonechha 16-25
Ознакова колекція сочевиці (Lens culinaris Medik.) за харчовою цінністю насіння PDF (English)
N. A. Vus, O. N. Bezuglaya, L. N. Kobyzeva, T. N. Bozhko, A. A. Vasilenko, T. A. Shelyakina 25-36
Вплив габітусу рослин ріпаку озимого на формування продуктивності PDF (Русский)
N. A. Hlukhova, R. L. Boguslavskyi, О. О. Isayenko 36-47
Особливості сортів та ліній пшениці м'якої озимої за анатомічними та морфофізіологічними ознаками продуктивності PDF
V. A. Hoptsii, R. V. Krivoruchenko 47-59
Екологічна пластичність ліній пшениці похідних від синтетиків геномної структури ABD PDF
K. I. Dokukina 59-68
Вплив різних режимів зберігання на проростання насіння жита і вміст АБК PDF (English)
O. A. Zadorozhna, D. K. Yehorov, V. V. Zhmurko 68-79
Унікальність біологічних особливостей технічних конопель та перспективи їх прак-тичного використання PDF (English)
M. I. Laiko 80-90
Адаптивний потенціал колекційних зразків тютюну в умовах центрального лісостепу України PDF
K. P. Leonova, A. V. Morgun, V. I. Morgun, А. М. Kovalenko 91-98
Прояв гетерозису в F1 гібридів соняшнику кондитерського типу PDF
K. M. Makliak, A. Yu. Udovichenko, N. M. Leonova, V. I. Syvenko 99-109
Мінливість урожайності ліній – батьківських компонентів та гібридів кукурудзи в залежності від генетичної плазми в умовах зрошення PDF
T. Yu. Marchenko, Yu. A. Lavrуnenko 110-118
Результати використання інтрогресивних генотипів при створенні донорів стійкості до борошнистої роси, видів іржі та інших ознак у пшениці м’якої PDF
І. І. Моtsnyi, T. P. Nargan, T. P. Nargan, M. Yu. Nakonechnyi, M. Yu. Nakonechnyi, S. P. Lyfenko, S. P. Lyfenko 119-138
Поліпшення форми коренеплоду буряків цукрових в селекції на продуктивність PDF
O. А. Parfenіuk 138-146
Довговічність насіння форм пшениці м’якої з фіолетовим і воскоподібним зерном PDF
M. Yu. Skorokhodov, R. L. Bohuslavskyi 146-157

РОСЛИННИЦТВО, НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Ріст рослин та динаміка накопичення зеленої маси та сухої речовини в сівозмінах і беззмінних посівах в умовах зрошення PDF (Русский)
Sh. H. Ahmedov, M. Y. Rzayev, P. M. Mammadova, Z. M. Abdullayeva 158-163
Жито озиме як поновлюване джерело енергії PDF
D. K. Yehorov, V. A. Tsyganko, S. B. Demyanenko 164-178
Моделювання процесу та параметрів аеросепарації сумішей насіння гібридів кукурудзи PDF
М. Ya. Kyrpa, S. A. Skotar, D. V. Kovaliov 178-186
Кількість і маса бульбочок на коренях сої залежно від норм висіву і ширини міжрядь PDF
О. О. Mikheeva, А. О. Rozhkov, V. G. Mikheev 186-198
Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від системи удобрення та основного обробітку грунту PDF
V. M. Totskiy, O. І. Len 199-205
Вплив фонів мінерального живлення на урожайність та якість сортів сої PDF
M. G. Tsekhmeystruk, V. O. Sheliakin, O. M. Glubokyy, Т. А. Sheliakinа 206-214
Вплив регуляторів росту рослин на продуктивність ліній соняшнику PDF
D. V. Chuyko, О. M. Bragin, V. O. Mykhailenko, T. A. Romanova, O. V. Romanov 215-226
Адаптивність гібридів соняшника селекції ВНІС в умовах України PDF (English)
Ya. Sharypina, Borovska I., Ya. Parii, Yu. Parii, V. Babych, M. Nakonechna, Yu. Kostenko, A. Sirko 226-234