№ 104 (2013)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Здатність вихідного матеріалу до утворення перспективних ліній і сортів ячменю ярого PDF
Н. І. Васько, О. Є. Важеніна, М. Р. Козаченко, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, Г. С. Шевченко 5-13
Вихідний матеріал для селекції тютюну сортотипу вірджинія у придністровській зоні України PDF
А. А. Юречко 14-19
Нові самозапилені лінії кукурудзи як носії цінних ознак, успадкованих при інцухті PDF
І. О. Головчанська, Н. В. Кузьмишина 20-25
Колекційний фонд нектарину селекції Нікітського ботанічного саду PDF (Русский)
Е. П. Шоферистов, С. Ю. Цюпка, Ю. А. Иващенко 26-31

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтегральна оцінка ступеня генетичного захисту сортів ячменю ярого від шкідливих організмів PDF
П. М. Солонечний 32-39
Зимо- та морозостійкість сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) в умовах південного степу України PDF
А. М. Шкіндер-Барміна 40-48
Біологічні характеристики вірусів, що уражують цукрові буряки PDF
І. М. Андрусик, І. О. Антіпов 49-58
Реакція сортів озимих зернових культур на мінеральне удобрення після попередника соя PDF
С. І. Попов, С. В. Авраменко 59-65
Темпи вологовіддачі зерна кукурудзи при достиганні гібридів різних груп стиглості PDF
С. С. Китайова, С. Г. Понуренко, Л. М. Чернобай, І. Б. Деркач 66-74
Мінливість жирнокислотного складу олії гірчиці сарептської і селекція на поліпшення її якості PDF
В. М. Журавель, І. Б. Комарова 75-80
Тривалість цвітіння ріпаку озимого в селекції на гетерозис PDF
Н. А. Глухова 81-85
Зміна ознак волокнистості конопель під впливом самозапилення PDF
С. В. Міщенко 86-91

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Аеродинамічне сепарування та його вплив на якість насіння гібридів кукурудзи PDF
М. Я. Кирпа, О. О. Рослик, О. О. Рослик, С. О. Скотар, С. О. Скотар 92-99

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Новий високопродуктивний, з високими кормовими та харчовими якостями насіння сорт сої ромашка PDF
Л. Р. Медведева, Я. І. Кренців 100-104