№ 106 (2014)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Екологічна стабільність сортів ячменю ярого за елементами продуктивності та створення на цій основі цінного вихідного матеріалу PDF
О. Є. Важеніна 5-12
Оцінка селекційних ліній ячменю озимого за продуктивністю та адаптивністю в умовах лісостепу України PDF
В. М. Гудзенко 13-23
Оцінка генофонду тритикале озимого для створення сортів поліського екотипу PDF
А. М. Кирильчук 24-33
Різноманіття колекційного матеріалу гороху, сої, квасолі, нуту та сочевиці за рівнем біологічної урожайності PDF
Л. Н. Кобизєва 34-41
Нові форми ячменю ярого, створені методом гібридизації PDF
М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, П. М. Солонечний, О. Г. Наумов 42-51
Кореляція між ознаками продуктивності різних за походженням форм багаторічних трав родини тонконогих (Poaceae Barng.) PDF
Г. С. Коник, Л. З. Байструк-Глодан, М. М. Хом’як, Р. Є. Іванців 52-56
Успадкування типу листя і продуктивності в різних генотипів гороху (Pisum sativum L.) PDF (English)
V. I. Kosev 57-63
Статистична характеристика тривалості фаз вегетаційного періоду квасолі звичайної в селекції на адаптивність PDF
С. І. Корнієнко, Т. К. Горова, О. Ю. Сайко 64-70
Оцінка зразків сої на основі кореляції кількісних ознак та індексів PDF
Н. В. Коханюк 71-76
Пластичність та стабільність кількісних ознак колекційних зразків ячменю ярого в умовах підвищеної кислотності грунтів PDF
О. Б. Маренюк 77-82
Селекційна цінність колекційних зразків при створенні високопродуктивних сортів сої PDF
В. І. Січкар 83-92
GGE biplot аналіз взаємодії генотип-середовище сортів ячменю ярого PDF
П. М. Солонечний, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, О. Є. Важеніна, О. В. Солонечна, П. П. Дмитренко, О. Л. Коваленко 93-102

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Успадкування підвищеного вмісту білка гібридами першого покоління пшениці м’якої озимої (Triticum Aestivum L.) PDF
В. В. Кириленко, О. В. Гуменюк 103-110
Диференціація рекомбінантних ліній цукрової кукурудзи за параметрами комбінаційної здатності PDF
О. Є. Клімова 111-120

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Проблеми розмноження гібридів f1 ріпаку та шляхи їх вирішення PDF
Н. А. Глухова, О. Ю. Деребізова, О. О. Садовой, О. О. Олійник, О. О. Штефан 121-126
Термостійкість та схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від режимів їх сушін-ня PDF
М. Я. Кирпа, М. О. Стюрко 127-133
Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на урожайність та якість насіння сучасних сортів сої PDF
М. В. Кушнір 134-140

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Сортовивчення проса посівного за агроекологічною стабільністю і пластичністю PDF
А. В. Бєлєніхіна, В. М. Костромітін 141-147
Аналіз прикладів надурожайності сої сорту Цжуан Хуан 35 PDF (English)
Xiaomei Jin, Lan Wang 148-154
Продуктивність різних сортів пшениці озимої залежно від умов вирощування в північному степу України PDF
Н. С. Пальчук 155-162
Формування врожайності зерна інтенсивних сортів озимих колосових культур після попередників соняшник та соя PDF
С. І. Попов, Г. К. Фурсова, С. В. Авраменко 163-169
Реакція сортів рису на строк сівби в умовах степу України PDF
В. О. Скидан, М. С. Скидан, В. М. Сучкова 170-175
Вплив строків сівби на ріст, розвиток та формування врожаю сочевиці в умовах східної частини лісостепу України PDF
Г. І. Сухова 176-182
Овес – стан та ефективність виробництва, нові сорти і можливості PDF
В. Ю. Черчель, Е. М. Федоренко, А. В. Алдошин, В. П. Солодушко, Н. О. Ляшенко 183-190