№ 108 (2015)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Диференцююча здатність середовища як метод добору вихідного матеріалу в селекції ячменю ярого PDF (Русский)
В. В. Ващенко, А. А. Шевченко 8-11
Потенціал зразків гороху за цінними господарськими ознаками PDF
А. О. Василенко, Т. В. Сокол, І. М. Безуглий, Л. М. Шевченко, Т. А. Шелякіна 12-19
Імунологічна реакція колекційних зразків пшениці м’якої озимої за стійкістю проти бурої іржі PDF
О. А. Заїма 19-25
Нові підходи в селекції жита озимого на якість зерна PDF (Русский)
А. А. Гончаренко, С. А. Ермаков, А. В. Макаров, Т. В. Семенова, В. Н. Точилин, О. А. Крахмалева, А. В. Осипова, Е. Н. Лазарева, Н. А. Яшина 25-35
Інтегральна оцінка стійкості селекційних ліній та сортів пшениці ярої на вплив ком-плексу біотичних чинників PDF
О. В. Голік, А. М. Звягінцева, Т. В. Бабушкіна 35-44
Теорія і практика використання ефекту гетерозису у жита озимого PDF
Д. К. Єгоров, В. А. Циганко, О. А. Змієвська, О. О. Штефан, С. Б. Дем’яненко, О. О. Олійник 44-53
Скринінг колекції сої нцгрру за вмістом в насінні білка та жиру PDF
Л. Н. Кобизєва 53-60
Актуальні проблеми селекції ячменю в Азербайджані PDF (Русский)
Г. А. Новрузлу, Д. А. Байрамова, Х. Д. Гашимова, З. А. Гарибов 60-68
Селекція нових сортів проса для кормовиробницва PDF (Русский)
В. С. Сидоренко, С. О. Гуринович 69-76
Оцінка сортів пшениці м’якої ярої за селекційними індексами PDF
С. О. Хоменко, І. В. Федоренко, Р. М. Близнюк, О. С. Раченко, Т. А. Данюк 77-82

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Заселеність та зараженість запасів зерна шкідливими членистоногими PDF
І. В. Бондаренко 83-91
Успадкування цінних ознак у простих гібридів F1 жита озимого PDF (Русский)
Е. А. Змиевская, Д. К. Егоров 92-98
Мутантна дія диметилсульфату на мейоз М1 соняшнику PDF
В. В. Кириченко, В. О. Васько 99-105
Оцінки генетичної мінливості та спадковості у генотипів гороху в посівах під зиму PDF (English)
V. I. Kosev 106-115
Поліплоїдія в селекції буряку столового PDF
С. І. Корнієнко, Є. П. Нестеренко, Т. К. Горова, І. М. Ремпель, Н. С. Ковальчук 116-122
Особливості успадкування ознак статі у сортолінійних, лінійносортових та міжлінійних гібридів однодомних конопель PDF
С. В. Міщенко 122-130
Вивчення генетичної цінності ліній кукурудзи за нормою реагування на фенотипове середовище у гібридів F1 PDF
Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, П. П. Літун 130-139
Еволюційно сформований генетичний поліморфізм гречки посівної (Fagopyrum esculentum moench) PDF
О. Л. Яцишен, Л. К. Тараненко 139-148
Оптимізація живильного середовища для інтродукованого з Росії штаму бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum PDF (English)
Jin Xiaomei 148-154

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Витривалість насіння жита до зберігання в умовах модельного досліду PDF
О. А. Задорожна, Д. К. Єгоров 155-162
Способи тривалого ресурсоекономного зберігання насіння гібридів кукурудзи PDF
М. Я. Кирпа, Л. М. Бондарь 162-169

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Характеристика ліній ячменю ярого в конкурсному сортовипробуванні за цінними господарськими ознаками PDF
О. Г. Наумов 170-177
Визначення агроекологічної належності сортів рису в умовах затоплення PDF
В. О. Скидан 177-183
Стійкість до біотичних чинників та урожайність сортів ячменю ярого в умовах схід-ної частину лісостепу України PDF
О. В. Солонечна 183-189
Особливості наливу та формування врожайності зерна в сучасних сортів пшениці твердої ярої PDF
О. С. Усов 189-197