№ 102 (2012)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Стабільність гібридів соняшнику за стійкістю до збудника фомопсису і урожайністю PDF
І. Ю. Боровська, В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька, В. І. Сивенко, К. М. Макляк, Н. В. Кузьмишина, О. А. Сивенко, В. О. Веселий, О. О. Ісаєнко, С. П. Скаченко, О. М. Брагін 3-9
Потенціал зернобобових культур для створення сортів, придатних до механізованого збирання урожаю PDF
Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, О. В. Тертишний, О. О. Гончарова 10-15
Стійкість вихідного матеріалу соняшнику до нових рас вов чк а (Orobanche cumana Wallr.) PDF
К. М. Макляк, В. В. Кириченко 16-21
Формування показників адаптивності (урожайності, маси 1000 зерен та натури зерна) Ліній пшениці озимої залежно від гідротермічних умов у зоні Лі состепу України PDF
Л. А. Коломієць, В. В. Кириленко, С. М. Маринка 22-29
Комбінаційна здатність вихідного матеріалу ячменю ярого за комплексом біологічних ознак в системі діалельних схрещувань PDF
А. М. Звягінцева, В. П. Петренкова 30-35
Успадкування стійкості гібридами першого покоління пшениці твердої ярої до твердої сажки PDF
Т. В. Бабушкіна, В. П. Петренкова, О. В. Голік 36-40
Методи створення вихідного матеріалу тритикале ярого, адаптованого до несприятливих умов вирощування PDF
В. К. Рябчун, Т. Б. Капустіна, В. С. Мельник 41-50
Екологічна мінливість і селекційна цінність ліній цукрової кукурудзи за п род укти вн істю та її структурою PDF
О. Є. Клімова, Л. Я. Харченко 51-59
Ефективність застосування хімічних мутагенів в селекції сої PDF
С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, Л. Г. Сєрікова 60-65
Створення вихідного матеріалу для селекції сортів сої в північному Степу України PDF
Л. Р. Медведєва, Я. І. Кренців, Т. В. Мостіпан 66-72

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метод оцінювання зразків сої на стійкість до розтріскування бобів PDF
О. З. Щербина, В. М. Стариченко 73-78
Адаптивные свойства сортов ярового рапса в условиях ЦЧР России PDF (Русский)
В. И. Горшков, В. В. Карпачев 79-84
Генетичний аналіз основних ознак якості гранулярного крохмалю у кукурудзи на основі мутації SU1 PDF
С. М. Тимчук, М. М. Мартинюк, В. В. Поздняков, В. М. Тимчук, О. В. Анциферова, Ю. В. Харченко, Л. Я. Харченко 85-91
Альтернативний метод визначення посухостійкості ріпака озимого на ранніх етапах його розвитку PDF
Н. А. Глухова 92-98
Особливості схрещування м’якої пшениці та жита залежно від дії різних доз гамма-променів PDF
О. В. Панкова, В. К. Пузік 99-105
Використання непрямих ознак та індексів у селекції квасолі звичайної на стабільну продуктивність PDF
О. Т. Дупляк, В. А. Бовгира 106-111

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Термінологія якості та стандартизації насіння (на прикладі Zеа Маis L.) PDF
М. Я. Кирпа 112-121
Підвищення насіннєвої продуктивності материнських форм соняшнику PDF
В. О. Веселий, В. П. Коломацька, О. М. Брагін 122-128
Інноваційні низько витратні технології збільшення урожайності насіння гібридів жита озимого на ділянках гібридизації PDF
Д. К. Єгоров 129-134
Схожість насіння кукурудзи і методи її визначення PDF
М. Я. Кирпа, М. О. Стюрко 135-143
Сортова мінливість маточних коренеплодів буряка столового сорту Бордо харківський PDF
С. І. Корнієнко 144-149
Ефективність мікродобрив при вирощуванні насінників моркви PDF
С. І. Корнієнко, О. В. Куц 150-155
Продуктивність рослин голозерного та плівчастого ячменю ярого залежно від застосування біопепаратів та біологічно активних речовин в умовах північного Степу України PDF
О. Г. Андрейченко 156-161

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Реакція сортів пшениці озимої на системи удобрення після попередника чорний пар залежно від року вирощування у східній частині Лісостепу України PDF
С. І. Попов, С. В. Авраменко, М. І. Непочатов 162-168
Характеристика голозерних сортів вівса (A. sativa subsp. nudisativa) в умовах носівської СДС PDF
О. І. Буняк 169-177
Урожайність сучасних гібридів кукурудзи залежно від застосування засобів захисту рослин та регулятору росту PDF
Н. М. Музафаров, К. М. Манько, І. М. Музафаров 178-185
Вплив строку сівби та сортових особливостей на продуктивність коріандру в умовах північного Степу України PDF
Г. М. Козелець 186-194
Характеристика сортів проса, занесених до державного реєстру сортів рослин, при вирощуванні в умовах східного Лісостепу України PDF
О. В. Бірюкова, С. М. Горбачова 195-201

ІСТОРІЯ НАУКИ

Формування Б. М. Рожественським наукових підходів до технологій вирощування основних зернових культур в умовах Лісостепу України PDF
І. В. Гребенюк, В. П. Петренкова 202-209