№ 99 (2011)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Підсумки та перспективи досліджень з селекції соняшнику в Україні PDF
В. В. Кириченко, К. М. Макляк, О. В. Кривошеєва, О. Г. Супрун, Б. Ф. Вареник, В. І. Крутько, Н. М. Кутіщева, К. В. Ведмедева 3-10
Рівень комбінаційної здатності за продуктивністю у субліній-закріплювачів стерильності соняшнику PDF
В. О. Веселий, В. В. Кириченко 11-16
Особливості формування морфологічних І господарських ознак у гібридів соняшнику PDF
В. П. Коломацька, В. В. Кириченко 17-22
Аналіз кореляцій між елементами структури продуктивності та морфологічними ознаками у гібридів f2 пшениці м'якої озимої, їх роль в селекції на підвищену адаптивність і продуктивність PDF
А. Ф. Звягін 23-29
Внутривидовая и межродовая гибридизация в селекции пшеницы мягкой озимой PDF (Русский)
Н. Г. Максимов 30-38
Вплив фомопсису на господарські ознаки гібридів соняшнику PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. В. Кириченко, В. І. Сивенко 39-46
Адаптивність гібридів кукурудзи, створених за участю лінії УХ 408 PDF
Н. С. Овсяннікова, І. П. Барсуков, Т. П. Камишан 47-52
Особливості комбінаційної здатності за кількісними ознаками різновид-ностей ячменю ярого PDF
М. Р. Козаченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько 53-66
Cелекційна цінність вихідного матеріалу гороху з різним типом листа PDF
А. О. Василенко, І. М. Безуглий, Н. М. Коникова, Т. М. Настенко, Л. М. Шевченко, А. В. Глянцев 67-73
Оцінка термомутантів м2-м5 пшениці м’якої озимої, відібраних з колекційних зразків пшениці м’якої ярої PDF
Л. М. Голик 74-82
Залежність господарських ознак сортів та гібридів пшениці м’якої озимої від стійкості до збудників плямистостей листя PDF
В. А. Музафарова 83-90
Результати селекції гібридів кукурудзи на низьку збиральну вологість зерна PDF
Л. В. Козубенко, О. В. Сікалова, Т. В. Івлева, С. Г. Понуренко, Л. М. Чернобай 91-101
Вплив строків запилення на зав’язування плодів помідора та утворення гібридного насіння PDF
С. М. Михайлик 102-107
Результати і методи селекції зі створення нових конкурентоспроможних сортів проса PDF
С. М. Горбачова 108-114
Комбінаційна здатність зразків тритикале ярого в умовах лісостепу України PDF
В. С. Мельник, В. К. Рябчун 115-122
Перспективні напрями селекції сої у східній частині лісостепу України PDF
С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, Л. Г. Сєрікова, Н. І. Непочатова 123-129

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Алелі високомолекулярних глютенінів у родоводах сучасних сортів пшениці м’якої озимої PDF
З. В. Усова 130-138
Спосіб визначення вмісту хлорофілу в листках пшениці озимої PDF
Н. І. Рябчун, О. С. Погорєлов, О. М. Четверик 139-143
Активність каталаз насіння гороху у зв’язку з реакцією на прискорене старіння та проморожування PDF
Ю. О. Лінник 144-150

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Способи сепарування насіння кукурудзи та його якість PDF
М. Я. Кирпа, С. О. Скотар 151-158
Використання регуляторів росту рослин у прискореному розмноженні насіння нових сортів пшениці ярої PDF
Ю. І. Буряк, Л. В. Бондаренко, О. В. Чернобаб, Ю. Є. Огурцов 159-171

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Урожайність сортів ячменю ярого в умовах східного лісостепу України PDF
М. Г. Цехмейструк, І. Б. Стрельцова, В. О. Скидан 172-177
Урожайність сучасних сортів і гібридів жита озимого залежно від фону живлення та норм висіву PDF
К. М. Манько 178-184
Ефективність вирощування сучасних гібридів кукурудзи при застосуванні різних систем удобрення PDF
Н. М. Музафаров 185-191

ІСТОРІЯ НАУКИ

Передумови становлення та науково-організаційні засади функціонування вітчизняного сортовипробування у 20-х роках XX СТ. PDF
М. В. Присяжнюк 192-198