№ 100 (2011)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Методы и направления селекции озимой мягкой пшеницы на юге России PDF (Русский)
В. И. Ковтун 8-23
Современные возможности улучшения качества зерна озимой ржи методами селекции PDF (Русский)
А. А. Гончаренко 24-36
Ефективність селекції ячменю ярого безостого PDF
М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, Н. В. Іванова, Т. Ю. Маркова, Т. А. Шелякіна, В. Г. Матвієць 37-45
Рівень, варіабільність та кореляція кількісних ознак у різновидностей ячменю ярого PDF
М. Р. Козаченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько 46-58
Створення вихідного матеріалу для селекції пшениці м’якої озимої на стійкість до хвороб PDF
І. М. Черняєва, В. П. Петренкова, І. С. Лучна 59-65
Вплив тривалості вегетаційного періоду за датою колосіння на урожайність сортів озимої пшениці PDF
А. Ф. Звягін 66-71
Методи оцінки нових генотипів сортів та клонів винограду за допомогою біо- та ДНК-технологій PDF
І. А. Ковальова, Л. В. Герус, Н. М. Зеленянська, В. Р. Бочарова, Н. А. Мулюкіна 72-81
Покращення гібридів кукурудзи методом модифікації PDF
Л. В. Козубенко, Л. М. Чернобай, Т. П. Камишан, О. В. Сікалова, І. П. Барсуков, Т. В. Івлева 82-87
Комбінаційна здатність ліній кукурудзи зародкових плазм Айодент, Лаукон та Змішана за основними селекційними ознаками в умовах Західного Лісостепу PDF
Я. Д. Заплітний 88-95
Оценка сортов ячменя ярового по адаптивной стабильности PDF (Русский)
В. В. Ващенко 96-100
Вихідний матеріал для селекції озимої пшениці на стійкість проти хвороб PDF
Г. М. Ковалишина 101-110
Підвищення ефективності гібридизації гороху PDF
А. О. Василенко, С. С. Рябуха, І. М. Безуглий 111-114
Холодне пророщування (coldtest) як основний метод добору вихідного матеріалу при створенні холодостійких гібридів PDF
С. А. Красновський, В. Л. Жемойда 115-119
Зміна ознак рослин конопель у потомстві самозапилених особин сортів середньоросійського і південного типів PDF
С. В. Міщенко 120-130
Реализация адаптивного потенциала генотипов подсолнечника в условиях Иордании PDF (Русский)
Адиб Абуобайд, А. В. Мельник, В. И. Троценко 131-138
Результати розширення генофонду виду Zeamaysl. При використанні інтродукованого матеріалу в умовах північного лісостепу PDF
В. Л. Жемойда, О. С. Макарчук 139-144
Створення вихідного матеріалу гороху для селекції на стійкість до хвороб PDF
Т. В. Сокол, В. П. Петренкова 145-151
Эффективность селекции яровой мягкой пшеницы в системе комплексных исследований PDF (Русский)
С. И. Гриб 152-159
Селекція пшениці озимої на якість зерна в Лісостепу України PDF
В. Т. Колючий 160-171
Ефективність використання цінних джерел національної колекції зернобобових культур нцгрру в селекційній практиці PDF
Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, І. М. Безуглий, С. С. Рябуха, О. В. Тертишний, С. І. Силенко 172-180
Особливості селекції пшениці ярої в умовах Лісостепу України PDF
С. О. Хоменко, В. Й. Солона, Т. В. Зварун 181-191
Оцінка інбредних ліній соняшнику за теплостійкістю насіння PDF
К. М. Макляк, В. В. Кириченко, І. В. Токар 192-199
Адаптивний потенціал гібридів соняшнику до умов східної частини Лісостепу України PDF
В. В. Кириченко, В. П. Коломацька 200-205
Цінний вихідний матеріал проса для використання в селекційному процесі PDF
Л. В. Григоращенко 206-215

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив мікроелементів на процеси формування хлорофілів у листках рослин проса посівного PDF
О. І. Рудник-Іващенко 216-224
Аналіз успадкування та зчеплення локусів, що кодують морфологічні ознаки та ізоферменти у квасолі звичайної (Phaseolusvulgaris) PDF
Л. В. Головань, В. К. Пузік 225-237
Спектр хромосомних порушень у клітинах кореневої меристеми різних видів пшениці ярої залежно від дії низької температури PDF
Є. А. Криштоп 238-246
Перспективи селекції на оптимізацію жирнокислотного складу олії сучасних сортів ненаркотичних конопель PDF
В. Г. Вировець, І. М. Лайко, І. В. Верещагін, С. М. Тимчук, В. В. Поздняков 247-254
Зимо- та морозостійкість сортів вишні (CerasusvulgarisMill.) В умовах південного Степу України PDF
А. М. Шкіндер-Барміна 255-263
Особливості успадкування ознак придатності до механізованого збирання міжсортовими гібридами F1-F3 квасолі звичайної PDF
О. Дупляк, Т. Ковальчук, О. Веселовська 264-270
Генетичний контроль ознаки стійкості у кукурудзи до збудника пухирчастої сажки PDF
Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, В. В. Баранова, Н. В. Кузьмишина 271-278
Оцінка різноманіття робочої колекції батьківських ліній соняшнику за генетичними дистанціями PDF
В. В. Кириченко, О. А. Сивенко 279-285

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Гібриди кукурудзи цукрової та способи післязбиральної обробки насіння PDF
М. Я. Кирпа, С. М. Шевченко 286-294
Інтенсивність проростання насіння сортів і ліній озимої пшениці за умови дефіциту вологи у ґрунті та можливість її покращення PDF
С. П. Лифенко, М. І. Єриняк, Ю. І. Подуст 295-305

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Характеристика скоростиглих і середньостиглих сортів сої для зони лісостепу і Полісся України PDF
В. Г. Михайлов, О. З. Щербина, Л. С. Романюк, В. М. Стариченко 306-314
Особливості сучасних сортів проса селекції інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН PDF
C. М. Горбачова 315-321

ІСТОРІЯ СЕЛЕКЦІЇ

Науково-освітня діяльність вищих короткочасних селекційно-насіннєвих курсів при сортівничо-насіньовому управлінні цукротресту (1920–1922) PDF
М. В. Присяжнюк 322-327
Розвиток селекції та насінництва цукрових буряків: історико-науковий аналіз PDF
О. Є. Тарабрін 328-337