№ 109 (2016)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Вплив умов року на показники успадкування стійкості до збудників фомопсису і сірої гнилі F1 соняшнику PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька 8-18
Прояв морфофізіологічних мутацій в М1 та М2 поколіннях соняшнику внаслідок дії гама-променів та диметилсульфату PDF
В. В. Кириченко, В. О. Васько 19-29
Тестування ліній різних біотипів цукрової кукурудзи за проявом кореляційних зв'язків ознак продуктивності і якості зерна PDF
О. Є. Клімова 29-40
Кореляція між кількісними ознаками сортів ячменю ярого PDF
К. В. Компанець, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, С. І. Святченко 40-46
Створення вихідного матеріалу високоолеїнового соняшнику стійкого до дії гербіциду групи сульфонілсечовини PDF
Є. О. Лебеденко 47-53
Хвороби пшениці, поширені в україні: шкідливість, генетичний контроль та результативність селекції на стійкість PDF
О. Ю. Леонов, В. П. Петренкова, І. С. Лучна, К. Ю. Суворова, С. В. Чугаєв 53-92
Мінливість ознак вмісту білка і олії у гібридів f1 соняшнику та закономірності їх успадкування PDF
Н. М. Леонова, В. В. Кириченко, О. Ю. Леонов, Н. К. Ільченко, Т. А. Шелякіна 93-101
Рівень прояву та успадкування селекційних ознак у сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів конопель F1 різних еколого-географічних типів PDF
С. В. Міщенко 101-110
Результати гібридизації нуту за різних умов вирощування PDF
С. М. Пасічник, О. В. Бушулян, В. І. Січкар 111-118

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив передпосівної обробки насіння амаранту гамма-променями на частоту виник-нення мітотичних порушень в кореневій меристемі рослин PDF
О. В. Гудим, Т. І. Гопцій 119-124
Вплив rhizobium biofertilizers на основні характеристики і врожайність сої PDF (English)
Jin Xiaomei, Lili Zhang 124-130

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Хімічний склад та фізико-механічні властивості насіння злакових багаторічних трав, як чинник його довговічності PDF
В. В. Бугайов 131-139
Травмування насіння гібридів кукурудзи та методи його визначення PDF
М. Я. Кирпа, Ю. С. Базілєва, Л. М. Бондарь 139-146

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Ріст, розвиток та урожайність і якість плодів гарбуза мускатного залежно від схем розміщення рослин PDF
В. В. Хареба, В. В. Кокойко 147-152

ПОВІДОМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ

Особливості біодинамічного вирощування томатів у відкритому грунті PDF
Я. М. Кусий 153-164