№ 97 (2009)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Abstracts (Русский)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Морфо-біологічні особливості ознак різновидносних форм ярого ячменю та їх успадкування в F1 PDF
М. Р. Козаченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько 3-12
Селекція нових ліній-закріплювачів стерильності соняшнику PDF
К. М. Макляк, В. В. Кириченко, О. М. Брагін 13-19
Повторні добори за масою насіння в лініях-закріплювачах стерильності соняшнику PDF
В. О. Веселий, В. В. Кириченко 20-24
Можливості диференціації гібридів соняшнику за низьких рівнів ураженості збудником фомопсису PDF
І. Ю. Боровська, В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, В. В. Баранова 25-31
Створення аналогів батьківських ліній гібридів соняшнику, стійких до імідазолової (ІМІ) і трибенуронової (ТrM) груп гербіцидів PDF
В. В. Бурлов, С. І. Тітов 32-39
Закономірності успадковування стійкості кукурудзи до фузаріозної стеблової гнилі в залежності від анатомо-морфологіних особливостей стебла PDF
Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, М. О. Фаррахова 40-51
Оптимизация процесса диплоидизации гаплоидов кукурузы при ускоренном получении гомозиготных линий PDF (Русский)
В. Ю. Черчель, Т. Н. Сатарова, О. С. Мельничук, Е. Н. Гарькавая 52-62
Системи адаптивності до посухи у ліній кукурудзи PDF
І. А. Гур’єва, Н. В. Кузьмишина 63-74
Використання ліній-носіїв крохмаль-модифікуючих мутацій в селекції цукрової кукурудзи на продуктивність PDF
О. Є. Клімова, С. М. Тимчук 75-84
особливості біології цвітіння ярого тритикале в умовах східного Лісостепу України PDF
В. С. Мельник, В. К. Рябчун 85-93
Формування елементів структури урожаю пшениці м’якої озимої різних груп стиглості PDF
Л. В. Алексійчук 94-101
Мінливість та добір за кількісними ознаками у гібридів озимого жита з Донором короткостеблості Гном 1 PDF
В. В. Скорик, О. І. Буняк 102-112
Особливості прояву господарсько цінних ознак квасолі звичайної в умовах північного Лісостепу України PDF
О. Т. Дупляк, О. О. Ганіна 113-118
Міжвидова гібридизація як метод збереження і збагачення генофонду диких співродичів картоплі PDF
А. В. Чигрин 119-127
Плоскінь мутантного походження у гібридів дводомних і однодомних конопель PDF
С. В. Міщенко, В. Г. Вировець 128-136
Селекційна цінність сортів озимої пшениці Різного еколого–географічного походження для підвищення адаптивного потенціалу в умовах східного Лісостепу України PDF
А. Ф. Звягін, Н. І. Рябчун, О. Ю. Леонов 137-144

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Оцінка вихідного матеріалу ярої твердої пшениці за показниками якості зерна та роль добору батьківських форм в селекції на підвищений вміст каротиноїдів PDF
О. В. Голік, А. А. Кабацюра, В. С. Голік, Л. В. Рогуліна 145-153
Характеристика колекційних сортозразків квасолі за екологічною пластичністю продуктивності та стійкості до хвороб PDF
I. C. Лучна, В. П. Петренкова 154-161
Формування якості зерна гібридів кукурудзи цукрової PDF
М. Я. Кирпа, С.. М Шевченко, Л. О. Максимова 162-168
Класифікація світового генофонду озимої пшениці за алельними варіантами високомолекулярних глютенінів PDF
І. А. Панченко, З. В. Усова, В. К. Рябчун, О. Ю. Леонов 169-180
Полиморфизм подсолнечника по признаку ветвления и его использование в селекции отцовских линий PDF (Русский)
В. В. Толмачёв, В. П. Наконечный, Е. В. Ведмедева 181-188
Генетический контроль количества зерен в колосе у сортов ячменя ярового PDF (Русский)
В. В. Ващенко 189-195

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Природа травмування насіння кукурудзи та методи його визначення PDF
М. Я. Кирпа, Н. О. Пащенко, Ю. С. Базілєва 196-202
Прийоми сортової технології вирощування батьківських форм гібридів кукурудзи в північному степу PDF
Ю. М. Пащенко 203-208
Проявлення екотипічних особливостей наливу насіння у різних сортів гороху PDF
В. М. Костромітін, Ю. Є. Огурцов, О. В. Заярний 209-217
Особливості застосування біопрепаратів при вирощуванні тимофіївки лучної PDF
М. Хом’як 218-227

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Нові гібриди кукурудзи харківської селекції PDF
Л. В. Козубенко, М. М. Чупіков, Т. П. Камишан, І. П. Барсуков, Н. С. Овсяннікова, Т. В. Івлева, О. В. Сікалова 228-235
Реакція гібридів кукурудзи з різною тривалістю вегетації на забур’яненість посіву PDF
В. С. Зуза, Р. А. Гутянський 236-244
Аналіз кореляцій між кількісними ознаками ярого ячменю в різних умовах вирощування PDF
О. О. Шевченко 245-251
Селекційні досягнення та аналіз ринку сортових ресурсів буряка цукрового в Україні PDF
М. В. Мілієнко, О. В. Колесніченко, М. І. Загинайло 252-258
Врожайність сортів капусти білоголової залежно від впливу елементів технології вирощування PDF
О. І. Мулярчук 259-265
Вплив ґрунтових грибів на функціонування симбіотичної системи люпин – бульбочкові бактерії люпину PDF
О. В. Надкернична, В. П. Горбань, О. О. Дмитрук, О. Є. Мамчур, В. М. Стрекалов 266-275