№ 95 (2008)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Abstracts (Русский)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Державна кваліфікаційна експертиза - основний етап у формуванні національних сортових ресурсів соняшнику PDF
В. В. Кириченко, С. В. Васьківська, Г. Г. Жаркова 3-11
Взаємозв’язок селекційних ознак з екологічною пластичністю у простих міжлінійних гібридів соняшнику PDF
Н. В. Кузьмишена, В. В. Кириченко, В. П. Коломацька 12-17
Вплив батьківських форм на стійкість до збудника фомопсису гібридів соняшнику PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька 18-23
Успадкування гібридами першого покоління озимої м’якої пшениці стійкості до мікозних плямистостей листя PDF
В. П. Петренкова, В. А. Музафарова 24-30
Виділення цінних ліній ярого ячменю на різних етапах селекційного процесу PDF
М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. В. Заїка 31-40
Оцінка вихідного матеріалу кукурудзи за міцністю бокової стінки стебла PDF
О. Л. Зозуля, В. Д. Паламарчук 41-49
Вивчення гібридів соняшнику в екологічному випробуванні PDF
Б. К. Литовченко, Н. М. Кутіщева, К. М. Макляк, Б. Ф. Вареник 50-54
Нові селекційні розробки як фактор збільшення виробництва зерна жита озимого PDF
Д. К. Єгоров, В. А. Циганко, В. А. Циганко, В. П. Дерев’янко, В. П. Дерев’янко, О. О. Ісаєнко, О. О. Ісаєнко 55-64
Методичні особливості створення сорту ярого тритікале Соловей харківський PDF
Т. Б. Капустіна, В. К. Рябчун, В. І. Шатохін, В. А. Лісничий 65-70
Створення врожайних сортів проса з високою якістю зерна і крупи та стійкістю до ураження збудниками хвороб PDF
С. М. Горбачова 71-79
Продуктивно – морфологічні джерела для селекції видів цибулі батун, запашна, слизун, шніт PDF
Л. Д. Борисенко 80-85
Перспективы адаптивной селекции сои раннеспелых сортов с широким ареалом возделывания PDF (Русский)
В. Е. Розенцвейг, Л. Н. Кобызева, Д. В. Голоенко, О. Г. Давыденко 86-91
Особливості успадкування стійкості до фузаріозної гнилі cтебла кукурудзи PDF
Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, М. О. Фаррахова 92-102

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шляхи підвищення стійкості посівів тритікале до посухи PDF
С. М. Каленська, Н. Ю. Таран 103-112
Оцінка ступеня домінування кількісних ознак гібридів F1 соняшнику PDF
Я. Ю. Шарипіна, К. О. Мірошніченко, В. М. Попов, В. В. Кириченко 113-119
Вихідний матеріал для селекції ярого ячменю на якість зерна PDF
М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Є. Важеніна 120-131
Использование физиологических признаков для оценки исходного материала яровой твердой пшеницы в селекции на продуктивность PDF (Русский)
О. В. Голик, В. С. Голик, И. В. Гайдош 132-142
Водоспоживання посівами озимої пшениці залежно від сортових особливостей та рівня азотного живлення PDF
А. Д. Гирка 143-148
Селекційна цінність ліній кукурудзи різного генетичного походження в залежності від типу формування продуктивності PDF
О. В. Сікалова 149-155
Детермінація ознак продуктивності рослин, урожайності та адаптивна здатність гібридів цукрової кукурудзи PDF
О. Є. Клімова 156-168
Експресивність мутантних генів структури ендосперму кукурудзи за вмістом та фракційним складом крохмалю протягом розвитку насіння PDF
С. Ю. Діденко 169-177
Вплив алельних варіантів високомолекулярних глютенінів на фізичні показники якості зерна озимої пшениці PDF
І. А. Панченко, З. В. Усова, В. В. Лучной, О. М. Росанкевич, Л. І. Буряк 178-184

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Вплив агроекологічних умов вирощування на врожайність та посівні якості насіння материнських ліній соняшнику на ділянках гібридизації PDF
П. Н. Лазер, І. М. Мринський, В. П. Гонтарук 185-188
Вплив домішок до насіння F1 високоолеїнових гібридів соняшнику селекції сгі на проявлення основних господарсько цінних ознак PDF
М. О. Лібенко, В. І. Бабіч 189-195
Вплив способу сівби і норм висіву на формування насіннєвої продуктивності сої в потомстві PDF
П.. В Чернишенко 196-202
Вплив обробки насіння соняшнику бактеріальними препаратами на посівні та врожайні властивості PDF
О. І. Кушніренко, Г. О. Жатова 203-209
Насіннєва продуктивність редьки олійної залежно від умов мінерального живлення PDF
М. В. Радченко 210-214

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Вплив агрофонів живлення на врожайність і якість зерна гібридів кукурудзи PDF
В. М. Костромітін, Н. М. Музафаров, І. А. Панченко 215-222
Адаптивний потенціал сортів озимої пшениці селекції інституту рослинництва їм. В.Я. Юр'єва УААН PDF
А. Ф. Звягін, Н. І. Рябчун, М. І. Єльніков, М. І. Єльніков 223-229
Урожай і якість зерна у сортів озимої пшениці при вирощуванні на сидеральних парах PDF
В. І. Колісник 230-247
Продуктивність рослин і якість зерна озимого тритікале за різних строків сівби та інкрустації насіння регуляторами росту PDF
А. Г. Мусатов, З. В. Пінчук, О. В. Бочевар 248-254
Біологічні особливості розвитку багаторічних бобових трав та їх продуктивність в умовах Передкарпаття PDF
Г. Коник, Л. З. Глодан, Е. Вілчінскас, В. Кемешіте 255-265
Конкурентоспроможність сортів сої з різною тривалістю вегетаційного періоду у відношенні до бур’янів PDF
Р. А. Гутянський 266-272
Хімічний склад насіння та вегетативної маси гірчиці залежно від погодних умов періоду вегетації PDF
Ю. В. Вовченко, Г. К. Фурсова 273-282
Ефективність застосування системи удобрення при вирощуванні сучасних гібридів соняшнику PDF
М. Г. Цехмейструк 283-292