№ 113 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACTS (Русский)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Ефекти пшенично-житніх транслокацій на комбінаційну здатність сортів пшениці озимої за елементами продуктивності PDF
О. М. Бакуменко, В. А. Власенко 8-17
Методологія формування спеціальної колекції ліній соняшнику за адаптивністю щодо стійкості до хвороб PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова 18-34
Вплив абіотичних чинників на реалізацію потенціалу врожайності сортів гороху PDF (English)
A. O. Vasylenko, I. M. Bezuglyi, L. M. Shevchenko, A. M. Shtelma, A. V. Glyantsev, N. K. Ilchenko 35-44
Вміст та біологічна цінність білка у зерні зразків ячменю ярого PDF (English)
N. I. Vasko, M. L. Serik, M. R. Kozachenko, O. G. Naumov, Vazhenina O. E., P. M. Solonechnyi, O. V. Solonechna, T. A. Sheliakina 45-55
Урожайність та стабільність миронівських сортів ячменю озимого
В. М. Гудзенко 55-77
Відпрацювання інструментарію та алгоритмів корегування селекційних програм по кукурудзі PDF
М. В. Капустян, А. В. Полухіна, В. М. Тимчук, Л. М. Чернобай 77-84
Оцінка продуктивності селекційних зразків огірка, створених методом гаметної селекції PDF
С. І. Кондратенко, О. П. Самовол, О. В. Сергієнко, Л. О. Радченко, Т. М. Замицька 84-92
Потенціал міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів за здатністю зав’язувати бульби PDF
Н. В. Кравченко 93-101
Епігенетично детермінована зміна статі у одностатевих гібридів конопель під впли-вом фотоперіоду PDF
С. В. Міщенко 102-110
Особливості формування врожайності зразків генофонду ячменюярого в умовах східної частини лісостепу України PDF
В. А. Музафарова, В. К. Рябчун, І. А. Петухова, О. І. Падалка 111-124
Скринінг зразків нуту з комплексом цінних господарських ознак PDF
С. М. Пасічник 125-134
Стійкість до потемніння м’якуша варених бульб міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів PDF
А. А. Подгаєцький, Н. В. Кравченко, А. А. Ставицький 135-143
Добір ліній-відновників фертильності пилку соняшнику, стійких до гербіциду євро-лайтнінг, за загальною комбінаційною здатністю PDF
О. З. Сатаров, В. В. Кириченко 143-150
Багатоквітковість зернових колосових культур – історія та стан вивчення PDF
В. М. Стариченко, І. І. Губа, Н. І. Коберник 150-167
Генетичні ресурси проса колекції устимівської дослідної станції та їх значення для селекційної практики PDF
Ю. В. Харченко, С. М. Холод, С. Г. Холод 168-178

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Урожайність і якість насіння гороху, нуту, сої за впливу забур’яненості, інокуляції та гербіциду PDF
Р. А. Гутянський, Н. К. Ільченко, Т. А. Шелякіна, О. О. Посилаєва 179-188
Морфологічні показники проростків ендоспермових мутантів кукурудзи та вплив на них режимів зберігання насіння PDF (English)
T. P. Shyianova, S. M. Tymchuk, R. L. Boguslavskyi 188-200

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Способи сепарування сумішей насіння в процесах їх післязбиральної обробки (на прикладі кукурудзи) PDF
М. Я. Кирпа, Д. В. Ковальов 201-208
Урожайність і посівні якості гірчиці білої залежно від обробки насіння фізіологічно активними препаратами PDF
А. О. Рожков, О. В. Чигрин, Ю. В. Воропай, Д. Є. Ольховський 208-217

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Вплив строків сівби та норм висіву на польову схожість і виживаність пшениці озимої PDF
А. О. Рожков, Т. В. Рижик 218-227
Застосування добрив і оптимізація агрофону живлення сої PDF
М. Г. Цехмейструк, В. О. Шелякін, О. М. Глубокий 227-234

ІСТОРІЯ НАУКИ

Становлення та діяльність лабораторії селекції та генетики жита озимого Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва НААН PDF (English)
D. K. Yegorov, O. A. Zmiievska 235-238