№ 114 (2018)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

GGE biplot аналіз урожайності та стабільності генотипів пшениці твердої в екологі-чному сортовипробуванні у Алжирі PDF (English)
A. Bendjama, M. Solonechnyi 8-18
Створення селекційного матеріалу гороху з підвищеною якістю насіння PDF
А. О. Василенко, І. М. Безуглий, Л. M. Шевченко, А. М. Штельма, А. В. Глянцев, Т. А. Шелякіна 18-25
Створення голозерних сортів та ліній ячменю ярого з високими харчовими якостями PDF
Наталія Іванівна Васько, М. Р. Козаченко, В. В. Поздняков, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, О. Є. Важеніна, О. В. Солонечна, О. В. Зимогляд, Т. А. Шелякіна, Н. К. Ільченко, О. В. Анциферова, О. Г. Супрун, М. Л. Серік 25-38
Агробіологічний підбір сортів ячменю ярого за адаптивними ознаками PDF
О. О. Вінюков, Ю. В. Логвіненко 38-50
Мінливість та успадкування ознак вмісту олеїнової кислоти, маси 1000 насінин у поколіннях F1, F2 соняшнику PDF
В. В. Кириченко, А. Ю. Удовіченко, Н. М. Леонова, О. Г. Супрун 50-61
Оцінка гібридів соняшнику за мінливістю врожайності в умовах дуже високих температур повітря PDF (English)
K. M. Makliak, V. V. Kyrychenko, B. F. Varenyk, N. M. Kutishcheva, V. I. Trotsenko 62-71
Особливості формування біохімічного складу насіння сучасних сортів сої PDF
С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, Л. Г. Сєрікова, С. І. Святченко 71-78
Прояв мінливості врожайності та морфологічних і біохімічних ознак у кропу запашного PDF
О. В. Хареба, О. М. Могильна, Л. Ю. Штепа, Т. К. Горова, В. К. Черкасова 79-84
Рівень прояву та характер успадкування елементів продуктивності у гібридних популяціях нуту PDF
В. І. Січкар, С. М. Пасічник 85-97

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метод підвищення ефективності індукції експериментального андрогенезу цукрових буряків в умовах in vitro PDF
С. М. Гонтаренко, Г. М. Герасименко 98-105
Якість зерна тетраплоїдної пшениці Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk PDF (English)
L. I. Relina, R. L. Boguslavskyi, L. A. Vecherska, S. Yu. Didenko, O. V. Golik, T. A. Sheliakina, V. V. Pozdniakov 106-119

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Вплив передпосівної обробки бактеріальними препаратами насіння квасолі на основні елементи структури врожаю PDF
О. К. Труш, М. А. Бобро, А. О. Рожков 120-127