Інформація про автора

Рябовол, Я. С., Уманський національний університет садівництва, Україна, Україна

  • № 110 (2016) - МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ
    Добір пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале за наявністю морфологічних ознак спельти
    Анотація  PDF
  • № 111 (2017) - МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ
    Формування врожайності та вмісту білка в зерні спельтоподібдних гібридів F3–5, одержаних гібридизацією Triticum aestivum L. / T. spelta L.
    Анотація  PDF