Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 106 (2014) Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на урожайність та якість насіння сучасних сортів сої Анотація   PDF
М. В. Кушнір
 
№ 107 (2015) Вплив регуляторів росту рослин і мікродобрива на урожайність насіння ліній та гіб-ридів соняшнику Анотація   PDF
І. І. Клименко
 
№ 95 (2008) Вплив способу сівби і норм висіву на формування насіннєвої продуктивності сої в потомстві Анотація   PDF
П.. В Чернишенко
 
№ 107 (2015) Вплив стимулятора росту мет на морфофізіологічні ознаки гречки Анотація   PDF (English)
Jin Xiaomei
 
№ 99 (2011) Вплив строків запилення на зав’язування плодів помідора та утворення гібридного насіння Анотація   PDF
С. М. Михайлик
 
№ 106 (2014) Вплив строків сівби на ріст, розвиток та формування врожаю сочевиці в умовах східної частини лісостепу України Анотація   PDF
Г. І. Сухова
 
№ 113 (2018) Вплив строків сівби та норм висіву на польову схожість і виживаність пшениці озимої Анотація   PDF
А. О. Рожков, Т. В. Рижик
 
№ 102 (2012) Вплив строку сівби та сортових особливостей на продуктивність коріандру в умовах північного Степу України Анотація   PDF
Г. М. Козелець
 
№ 100 (2011) Вплив тривалості вегетаційного періоду за датою колосіння на урожайність сортів озимої пшениці Анотація   PDF
А. Ф. Звягін
 
№ 115 (2019) Вплив умов випробування складних міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів на прояв середньої маси товарних бульб Анотація   PDF
Н. В. Кравченко, В. В. Гордієнко, А. А. Подгаєцький, М. С. Дегтярьова, М. О. Гнітецький
 
№ 109 (2016) Вплив умов року на показники успадкування стійкості до збудників фомопсису і сірої гнилі F1 соняшнику Анотація   PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька
 
№ 99 (2011) Вплив фомопсису на господарські ознаки гібридів соняшнику Анотація   PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. В. Кириченко, В. І. Сивенко
 
№ 97 (2009) Вплив ґрунтових грибів на функціонування симбіотичної системи люпин – бульбочкові бактерії люпину Анотація   PDF
О. В. Надкернична, В. П. Горбань, О. О. Дмитрук, О. Є. Мамчур, В. М. Стрекалов
 
№ 97 (2009) Врожайність сортів капусти білоголової залежно від впливу елементів технології вирощування Анотація   PDF
О. І. Мулярчук
 
№ 100 (2011) Гібриди кукурудзи цукрової та способи післязбиральної обробки насіння Анотація   PDF
М. Я. Кирпа, С. М. Шевченко
 
№ 103 (2013) Генетичні дистанції ліній кукурудзи та їх цитостерильних аналогів за поліморфізмом SNP-маркерів Анотація   PDF
Т. М. Сатарова, В. В. Борисова, В. Ю. Черчель, В. Ю. Черчель, О. Є. Абраімова
 
№ 113 (2018) Генетичні ресурси проса колекції устимівської дослідної станції та їх значення для селекційної практики Анотація   PDF
Ю. В. Харченко, С. М. Холод, С. Г. Холод
 
№ 105 (2014) Генетична колекція гороху (Pisum sativum L.) Анотація   PDF
О. М. Безугла, Л. Н. Кобизєва, А. О. Василенко, І. М. Безуглий
 
№ 110 (2016) Генетична колекція ячменю ярого за стійкістю до хвороб Анотація   PDF
В. А. Музафарова, В. К. Рябчун, І. А. Петухова, О. І. Падалка
 
№ 107 (2015) Генетична мінливість кількісних ознак у сортів Callistephus chinensis (L.) Nees Анотація   PDF
О. Л. Шевель, І. О. Рудник-Іващенко
 
№ 96 (2008) Генетична природа та характер успадкування стійкості кукурудзи та соняшнику до хвороб некротрофного типу живлення Анотація   PDF
Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська
 
№ 98 (2010) Генетична цінність та донорські властивості батьківських форм гібридів соняшнику за стійкістю до збудника фомопсису Анотація   PDF
І. Ю. Боровська, В. П. Петренкова, В. П. Коломацька, К. М. Макляк, В. І. Сивенко
 
№ 101 (2012) Генетичне різноманіття спельти озимої за господарськими ознаками в умовах східної частини Лісостепу України Анотація   PDF
А. К. Нінієва
 
№ 103 (2013) Генетичний аналіз вмісту олії в зерні восковидної кукурудзи Анотація   PDF
С. М. Тимчук, Н. В. Ларінцева, В. В. Поздняков, В. М. Тимчук, О. В. Анциферова, Г. С. Потапенко, Ю. В. Харченко, Л. Я. Харченко
 
№ 101 (2012) Генетичний аналіз основних ознак якості гранулярного крохмалю у зубовидної та Восковидної кукурудзи Анотація   PDF
С. М. Тимчук, М. М. Мартинюк, В. В. Поздняков, В. М. Тимчук, О. В. Анциферова, Ю. В. Харченко, Л. Я. Харченко
 
126 - 150 з 551 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>