Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 102 (2012) Генетичний аналіз основних ознак якості гранулярного крохмалю у кукурудзи на основі мутації SU1 Анотація   PDF
С. М. Тимчук, М. М. Мартинюк, В. В. Поздняков, В. М. Тимчук, О. В. Анциферова, Ю. В. Харченко, Л. Я. Харченко
 
№ 115 (2019) Генетичний баланс біотипів у гетерогенних сортів пшениці м’якої озимої (Triticum Aestivum L.) в процесі добазового насінництва Анотація   PDF
М. А. Литвиненко, Д. М. Литвиненко, З. В. Щербина
 
№ 107 (2015) Генетичний контроль ознаки карликовості у лінії конопель (cannabis sativa l.) Сорту глухівські 58 Анотація   PDF
В. С. Міщенко
 
№ 100 (2011) Генетичний контроль ознаки стійкості у кукурудзи до збудника пухирчастої сажки Анотація   PDF
Л. М. Чернобай, В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, В. В. Баранова, Н. В. Кузьмишина
 
№ 105 (2014) Генетичний контроль стійкості у пшениці м’якої ярої до збудника борошнистої роси (Blumeria graminis DC.) Анотація   PDF
Т. В. Бабушкіна
 
№ 96 (2008) Геном рослин і «молекулярна селекція» Анотація   PDF
Ю. М. Сиволап
 
№ 101 (2012) Гетерозис, ступінь домінування та успадковуваність господарсько цінних ознак в гібридних популяціях сої Анотація   PDF
І. А. Хорсун
 
№ 103 (2013) Гомеостатичність та селекційна цінність сучасних сортів ячменю ярого Анотація   PDF
П. М. Солонечний
 
№ 103 (2013) Господарська довговічність насіння сої Анотація   PDF
П. В. Чернишенко, С. С. Рябуха
 
№ 95 (2008) Державна кваліфікаційна експертиза - основний етап у формуванні національних сортових ресурсів соняшнику Анотація   PDF
В. В. Кириченко, С. В. Васьківська, Г. Г. Жаркова
 
№ 95 (2008) Детермінація ознак продуктивності рослин, урожайності та адаптивна здатність гібридів цукрової кукурудзи Анотація   PDF
О. Є. Клімова
 
№ 96 (2008) Диалельний аналіз дати колосіння озимої м’якої пшениці при варіюванні яровизації та фотоперіоду Анотація   PDF
А. Ф. Стельмах, В. П. Герасименко
 
№ 98 (2010) Динаміка морфогенних процесів у культурі гіногенних калюсів та рослин моркви in vitro Анотація   PDF
О. Ф. Сергієнко
 
№ 106 (2014) Диференціація рекомбінантних ліній цукрової кукурудзи за параметрами комбінаційної здатності Анотація   PDF
О. Є. Клімова
 
№ 107 (2015) Диференціація самозапилених ліній кукурудзи за здатністю закріплювати стерильність та відновлювати фертильність пилку Анотація   PDF
В. М. Капустян
 
№ 108 (2015) Диференцююча здатність середовища як метод добору вихідного матеріалу в селекції ячменю ярого Анотація   PDF (Русский)
В. В. Ващенко, А. А. Шевченко
 
№ 96 (2008) ДНК-технології у дослідженні генетичного потенціалу кукурудзи Анотація   PDF
Ю. М. Сиволап, Н. Е. Кожухова
 
№ 103 (2013) До питання диференційованого застосування елементів лінійного та нелінійного аналізу в практиці добору в зв'язку з селекцією сільськогосподарських культур Анотація   PDF
В. В. Чернуський
 
№ 101 (2012) Добір вихідного матеріалу для гетерозисної селекції зернової кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду та його міжфазних періодів Анотація   PDF
О. С. Силенко, С. І. Силенко
 
№ 113 (2018) Добір ліній-відновників фертильності пилку соняшнику, стійких до гербіциду євро-лайтнінг, за загальною комбінаційною здатністю Анотація   PDF
О. З. Сатаров, В. В. Кириченко
 
№ 98 (2010) Добір нових вихідних матеріалів кормових буряків для створеня експериментальних гібридів на стерильній основі Анотація   PDF
О. В. Дубчак
 
№ 110 (2016) Добір пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале за наявністю морфологічних ознак спельти Анотація   PDF
І. П. Діордієва, Я. С. Рябовол
 
№ 112 (2017) Досягнення носівських селеціонерів: сорт тритикале озимого Славетне Анотація   PDF
В. В. Москалець, Т. З. Москалець, В. І. Москалець, Н. М. Буняк, І. В. Гриник
 
№ 108 (2015) Еволюційно сформований генетичний поліморфізм гречки посівної (Fagopyrum esculentum moench) Анотація   PDF
О. Л. Яцишен, Л. К. Тараненко
 
№ 102 (2012) Екологічна мінливість і селекційна цінність ліній цукрової кукурудзи за п род укти вн істю та її структурою Анотація   PDF
О. Є. Клімова, Л. Я. Харченко
 
151 - 175 з 551 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>