Вдосконалення індивідуальних тактичних дій юних футболістів

Валерій Анатолієвич Марченко

Анотація


Розглянуто питання удосконалення техніко-тактичної підготовки юних футболістів. Проведено аналіз основ методики освоєння основних елементів техніки футболу, який свідчить про те, що для підвищення рівня техніко-тактичної підготовленості футболістів необхідно враховувати: послідовність і наступність використання засобів тренування й фізичних навантажень, сполучення навчання окремим технічним прийомам і розвитку відповідних рухових якостей.


Ключові слова


індивідуальна техніко-тактична майстерність; техніко-тактичні дії; юний футболіст

Повний текст:

PDF

Посилання


Журид, С. Н. (2007). Модельные характеристики технико-тактических действий юных футболистов 15 и 17 лет различных игровых амплуа. Слобожанський науково-спортивний вісник, 12, 93-97.

Карпа, І., Лапичак, І., & Когут, Т. (2014). Характеристика основних напрямків техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих футболістів у відповідності до сучасних умов розвитку футболу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 118 (4), 65-69.

Коваль, С. С., & Лебедєв, С. І. (2014). Порівняльний аналіз командних кількісних показників техніко-тактичних дій футболістів 10–12 років під час змагальної діяльності. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1(39), 48-52.

Лисенчук, Г. А. (1997). Тактика футбола. К. : Олимпийская литература.

Марченко, В. А., & Марченко, І. В. (2018). Технічна підготовка як основа майстерності футболістів. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та

спорту: Збірник наукових праць, Випуск 2, 59-64.

Матяш, В. В., & Мітова, О. О. (2011). Аналіз послідовності навчання технічним прийомам юних футболістів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 72-76.

Ніколаєнко, В. (2014). Технологія підвищення тактико-технічної майстерності на етапах багаторічної підготовки футболістів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт, 13, 59-63.

Чорнобай, І. М., & Ріпак, І. М. (2009). Вдосконалення навчання індивідуальним тактичним діям у захисті юних футболістів 11–12 років. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 55-59.
Copyright (c) 2020 Валерій Анатолієвич Марченко