Використання дихальних тренажерів з метою підвищення толерантності організму спортсменів до гіпоксії

С. Б. Латенко, Н. І. Пеценко

Анотація


Анотація. Стаття присвячена перспективам та методикам використання дихальних тренажерів для підвищення толерантності організму  спортсменів до гіпоксії з метою оптимізації тренувального процесу.


Ключові слова


гіпоксія; дихальні тренажери; штучні гіпоксичні умови; оптимізація тренувального процесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Горанчук, В. В., Сапова, Н. И., & Иванов, А. О. (2003). Гипокситерапия. СПб.: ЭЛБИ-СПб.

Івасик, Н. (2016). «Застосування тренажерів у дихальній гімнастиці пацієнтів з бронхолегеневими захворюваннями». Спортивна наука України, №2 (72), 42-50.

Колчинская, А. З., Цыганова, Т. Н., & Остапенко, Л. А. (2003). Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка в медицине и спорте. Медицина, Москва.

Корнеева, И. Т., Поляков, С. Д., Ходарев, С. В., & Тертышная, Е. С. (2010). «Коррекция тренировочного процесса юных футболистов с применением интервальной гипоксической тренировки». Медицинский вестник Северного Кавказа, № 3, 110-111.

Левашов, М. I., Березовский, В. Я., & Малюта, В. I. (2004). «Iнтегральне нормобаричне гiпоксичне тренування як метод реабiлiтацii спортсменiв високоi квалiфiкацii». Актуальнi проблеми фiзичноi культури i спорту, №3, 109-115

Мухін В. М. (2009). Фізична реабілітація: підручник. Олімпійська література, Київ.

Озолин, Э. С. (2005). «Использование гипербарической оксигенации и нормобарической гипоксии в подготовке спортсменов». Теория и практика физической культуры, №1, 5-8.

Оладько, А. А., Лосицкий, Е. А., & Загородный, Г. М. (2007). Гипобарическая гипоксия в тренировке и реабилитации спортсменов: Методические рекомендации. Минск.
Copyright (c) 2020 С. Б. Латенко, Н. І. Пеценко