Особливості секційної роботи з фехтування зі студентами закладів вищої освіти

Автор(и)

  • І. В. Кривенцова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine
  • І. І. Одокієнко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine
  • О. В. Крівєнцова Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine

Ключові слова:

фехтування, студенти, фізичне виховання, секційна робота

Анотація

В роботі розкрито основні напрямки та особливості методики викладання фехтування студентам вищих навчальних закладів. Викладено пріоритетні форми, методи та засоби спортивного й інших видів фехтування

Біографії авторів

І. В. Кривенцова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту

І. І. Одокієнко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України з фехтування, старший викладач кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту

О. В. Крівєнцова, Харківський національний університет радіоелектроніки

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Посилання

Архипов, О. А., Філатова, З. І., & Євтушок, М. В. (2019). Підвищення рухової активності студентів ЗВО педагогічного профілю засобами плавання. Вісник НУЧК. Серія: Педагогічні науки, № 3 (159), 3-9.

Бойченко, Н. В., Алексеева, И. А., & Алексенко, Я. В. (2013). Применение информационных технологий в спорте и восточных единоборствах. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 56-58.

Кривенцова, И. В. (2009). Роль фехтования в формировании профессиональной компетентности будущих педагогов в области физической культуры. Физическое воспитание студентов, №2, 48-50.

Кривенцова, І. В. (2007). Програма навчального курсу «Фехтування». ТМФВ, 1(27), 19-33.

Кривенцова, І. В. (2009). Можливості фехтування у фізичному вихованні студентів педагогічних університетів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №12, 106-109.

Кривенцова, І. В., Клименченко, В. Г., & Одокієнко, І. І. (2011). Особливості методики викладання фехтування студентам педагогічного ВНЗ. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, №11, 14-18.

Лопатенко, Г. О. (2010). Вдосконалення швидкісних можливостей спортсменів, які спеціалізуються у фехтуванні з урахуванням динаміки вікового розвитку. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 3, 75-80.

Носко, М. О., Воєділова, О. М., Гаркуша, С. В., & Носко, Ю. М. (2018). Рухова активність і заняття фізичними вправами як необхідна умова здоров‘язбереження. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 151 (2), 44-51.

Омельченко, С. Т. (1985). Методика профессионально-прикладного физического воспитания студентов технических вузов средствами фехтования. (Автореерат дис. канд. пед. наук). Москва, Россия.

Петрюк, О. В., Кривенцова, І. В., & Клокова, С. Ю. (2016). Систематизация технико-тактических действий студентов-фехтовальщиков. Здоровье, спорт, реабилитация, 1, 49-50.

Турецкий, Б. Г., & Череповецкий, Е. Н. (1986). Влияние занятий фехтованием на формирование черт личности спортсмена. Фехтование, Москва, Физкультура и спорт, 50-53.

Kriventsova, I., Iermakov, S., Bartik, P., Nosko, M., & Cynarski, W. J. (2017). Optimization of student-fencers’ tactical training. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 17, №3, 21-30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-12