Бадмінтон як засіб оздоровчої фізичної культури для офіцерів середнього віку

Автор(и)

  • М. Єна Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного, Львів, Ukraine
  • М. Кузнецов Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного, Львів, Ukraine
  • В. Афонін Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного, Львів, Ukraine

Ключові слова:

фізична підготовка, стан здоров’я, бадмінтон

Анотація

Стаття присвячена результатам впровадження у практику фізичної підготовки офіцерів середнього віку гри у бадмінтон. На прикладі дослідження офіцерів експериментальної (12 осіб) і контрольної групи (14 осіб) показана перевага занять фізичними вправами з включенням гри в бадмінтон, яка була виражена більш суттєвим, статистично достовірним підвищенням показників фізичної підготовленості у представників експериментальної групи. Включення спортивної гри сприяло підвищенню емоціонального фону занять і бажанню більш активно вдосконалювати свої фізичні можливості.

Біографії авторів

М. Єна, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного, Львів

старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

М. Кузнецов, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного, Львів

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

В. Афонін, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного, Львів

кандидат педагогічних наук, доцент професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту  

Посилання

Апайчев, О. В. (2014). Аналіз фітнес-технологій, спрямованих на корекцію фізичного стану чоловіків другого зрілого віку. Фізична культура, спорт та здоров´я нації : зб.наук. праць, 18 (Т.1), 10-14.

Арефьєв, В. Г., & Левінська, К. І. (2016). Використання іноваційних фітнес-технологій у корекції рівня фізичного стану осіб зрілого віку. Науковий часопис НПУ імені М.Драгоманова, Серія 15 : Фізична культура і спорт, 1, 8-10.

Ендальцев, Б. В., & Мавроматис В. Д. (2003). Особенности методики применения бадминтона в оздоровительной физической культуре. Проблемные вопросы управления физкультурно-спортивными организациями силовых структур, 83-84

Ендальцев, Б. В., Мавроматис, В. Д., Егоров, В. Ю.,

Альмамбетов, Т. В., & Иванов, С. М. (2004). Профилактика возрастных изменений в организме человека в процессе занятий бадминтоном. Материалы Итоговой научной конференции института за 2003 год. СПб. ВИФК, 57-58

Жембровський, С. М. (2009). Фактори, що зумовлюють ефективність процесу фізичної підготовки та професійної діяльності офіцерів органів управління Сухопутних військ. Теорія та методика фізичного виховання і спорту, 2, 73–77.

Килимистий, М. М. (2015). Сучасні підходи до впровадження оздоровчого фітнесу для чоловіків другого зрілого віку. Спортивний вісник Придніпро´я, 1, 31-34.

Козлов, С. В. (2014). Загальна фізична підготовка – основа основ спеціальної фізичної підготовки. В: Фізична підготовка особового складу Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України: досвід, сучасність, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали наук.-метод. конф.; 2014 Листоп. 26-28. Київ: МОУ; 49-52.

Тимчасова настанова з фізичної підготовки в Збройних Силах України: наказ Начальника Генерального штабу ЗСУ № 35 від 11.02.2014 р.

Туманян, Г. С. (2009). Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. М. : Академия.

Фіногенов, Ю. С., & Жембровський, С. М. (2006). Фізична підготовленысть офіцерів Сухопутних військ. Теорія і методика фізичного виховання, 1, 71-75.

Bouchard, C., Blair, S., & Haskell, W. (2007). Physical activity and health Champaign. IL: Human Kinetics.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-12