Ліберо у сучасному волейболі

Автор(и)

  • Т. Ляхова ХДАФК, Ukraine

Ключові слова:

волейбол, захисник, підготовленість, надійність

Анотація

Підготовка висококваліфікованих спортсменів передбачає досить широке інформаційне забезпечення цього процесу. Важливою частиною його є оцінка й аналіз ефективності змагальної діяльності, що характеризує рівень ігрової підготовленості спортсменів різних амплуа.

Однією з важливих сторін підготовленості гравця є його здатність до подолання різноманітних труднощів, виконуючи при цьому складні рухові завдання фізичного, техніко-тактичного, психологічного та координаційного плану у вирішальний для команди момент гри. У зв'язку з цим актуальною стає проблема підготовки гравців, що володіють високим рівнем надійності для дій в екстремальній обстановці.

Біографія автора

Т. Ляхова, ХДАФК

ст. викладач

Посилання

Горчанюк, Ю. А. (2015). Характеристика змагальної діяльності гравця «ліберо» у волейболі. Проблеми и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Сб. статей XI международной научной конференции 6 февраля 2015 год, ХДАФК, Т.2, 17-20.

Еpмаков, С. С. (1990). Компьютеpная pегистpация и обpаботка pезультатов соpевновательной деятельности в волейболе. Пpоблемы соpевновательной деятельности: Тез. докл. межобл. науч.-пpакт. конф., 12-16 сентябpя 1990 г. Хаpьков, 124.

Ляхова, Т. П., & Денисова, К. (2019). Ефективність прийому подачі суперника в сучасному волейболі. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, 2, 26-28.

Стрельникова, Е. Я., Ляхова, Т. П., & Крамаренко, В. (2015). Эффективность игровых действий в защите мужских и женских команд с участием игрока защитного амплуа «либеро». Спортивні ігри, (11), 162-164.

Сусова, О. Н. (2016). Роль либеро в современном волейболе. Образование и воспитание, 1, 107-109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-12