Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках волейболу

Автор(и)

  • С. Моїсеєв Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради., Ukraine
  • В. Гузар Херсонська державна морська академія, Ukraine

Ключові слова:

самооцінювання, взаємооцінювання, критерії, зворотній зв'язок, характерні помилки, активність учнів

Анотація

У статті розкривається сутність формувального оцінювання навчальних досягнень учнів. Показується можливість використання різноманітних технік формувального оцінювання навчальних досягнень учнів у підготовчій, основній та заключній частинах уроку волейболу у закладах загальної середньої освіти.

Біографії авторів

С. Моїсеєв, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти

В. Гузар, Херсонська державна морська академія

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання

Посилання

Гузарь, В., & Недбайло, М. (2002). П.Ф. Лесгафт про фізичне виховання в школі. Педагогічні науки, 29, 27-30.

Гузар, В.М., Сапронова, Ю., & Шалар, О.Г. (2014). Вплив вольових якостей на фізичну підготовленість юних гандболісток. Актуальні проблеми юнацького спорту: матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф., Херсон: ХДУ, 185-189.

Гузар, В. М., Шалар, О. Г., Унгурян, А. А., Бережков, І. Т. (2014). Виховання дисциплінованості підлітків на уроках фізичної культури. Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини: матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. Миколаїв: МНУ, 23-26.

Гузар, В. М., Шалар, О. Г., & Шкуропат, Н. В. (2016a). Психолого-педагогічні аспекти підготовки юних плавців. Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини: матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф., Миколаїв: МНУ, 64-67.

Гузар, В. М., Шалар, О. Г., Шкуропат, Н. В. (2016b). Вплив фізичної підготовленості юних плавців на впевненість в собі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 3, 62-66.

Гузарь, В.Н. (2019). Спортивные и подвижные игры на воде. Спортивні ігри, 1(11), 4-15. http://doi.org/10.5281/zenodo.2543532

Моїсеєв, С. О. (2013). Порівняльна характеристика робочого, відкритого та конкурсного уроків фізичної культури. Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал, 4, 154-158.

Моїсеєв, С. О. (2017). Сучасні підходи до проведення уроків фізичної культури у загальноосвітній школі. Педагогічний альманах : збірник наукових праць, 34, 296-303.

Моїсеєв, С. О. (2018). Розвиток педагогічної майстерності вчителя фізичної культури у вимірах фахових конкурсів : навчально-методичний посібник. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Моїсеєв, С. О. (2019a). Педагогічна майстерність учителя фізичної культури у вимірі технік формувального оцінювання. Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу: Збірник матеріалів четвертих всеукраїнських педагогічних читань присвячених 80-річчю з дня народження Лідії Кондрашової. Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 226-232.

Моїсеєв, С. О. (2019b). Рухливі ігри як важлива складова реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури. Спортивні ігри, 2019, 2(12), 29-40. http://doi.org/10.5281/zenodo.2544955

Моїсеєв, С. О. (2019с). Формувальне оцінювання учнів на уроках фізичної культури. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 вересня) Ч. ІІ. Херсон : КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 135-142.

Моїсеєв, С.О. (2019d). Як не загубити учнів на уроці фізичної культури у Новій українській школі? Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети української освіти: матеріали ХVІІІ міжнародної наук.-практ. конф. (м. Полтава, 13–14 березня 2019 р.). Полтава, 106-107.

Моїсеєв, С. О., Потеряйко, С. М. (2019). Ризики та можливості компетентнісно орієнтованого фізичного виховання учнів Нової української школи. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах: збірник статей ХV Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 8-9 лютого 2019). Т ІІ. Харків: Харківська державна академія фізичної культури, 101-105.

Шалар, О. Г., Гузар, В. М., & Решотка, Н. О. (2019). Спортивна підготовка учнів ліцею на заняттях з волейболу. Спортивні ігри, 1(11), 58-66. http://doi.org/10.5281/zenodo.2543592

Шалар, О. Г., Стрикаленко, Є. А., Гузар, В. М. (2019). Особливості формування командної згуртованості юних спортсменок в ігрових видах спорту. Спортивні ігри. Харків: ХДАФК, 3(13), 64-73. Doi: 10.15391/si.2019-3.08

Shalar, O., Huzar, V., Strikalenko,Y., Yuskiv, S., Homenko, V., & Novokshanova, A. (2019). Psycho-pedagogical aspects of interaction between personality traits and physical qualities of the young gymnasts of the variety and circus studio. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol.19 (Supplement issue 6), Art 344, 2283-2288. DOI:10.7752/jpes.2019.s6344

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-12