Підсумки участі у змаганнях баскетбольних команд ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Автор(и)

  • Н. Чуча Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Ukraine
  • В. Олійник Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Ukraine

Ключові слова:

фізичне виховання, студентський баскетбол, змагання

Анотація

Введення до навчального процесу закладів вищої освіти спортивно орієнтованого фізичного виховання надало можливість для зростання та стабілізації спортивних  результатів з  грових видів спорту, серед яких  не останнє місце займає баскетбол. У статті підведено підсумки виступів у змаганнях чоловічої та жіночої баскетбольних команд ХНУ ім. В.Н. Каразіна за останні 5 років.

Біографії авторів

Н. Чуча, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ст. викладач

В. Олійник, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ст. викладач

Посилання

Олійник, В.О., & Чуча, Н.І. (2019). Перспективи подальшого розвитку студентського баскетболу в ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і одноборств у вищих навчальних закладах. Збірник статей ХV міжнародної наукової конференції 8–9 лютого 2019 р., Т ІІ, Харків, 51-54.

Темченко, В.А. (2006). Использование игровых видов спорта в системе физического воспитания студентов высших учебных заведений. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 4, 182-185.

Темченко, В. А., Мананчиков, А. А., & Акинин, Л. А. (2019). Игровые виды спорта и единоборства в системе спортивно-ориентированного физического воспитания студентов. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і одноборств у вищих навчальних закладах. Збірник статей ХV міжнародної наукової конференції 8–9 лютого 2019 р., Т ІІ, Харків, 74-78.

Темченко, В.А., & Чуча, Н.И. (2012). Оценивание успеваемости студентов, занимающихся баскетболом. Физическое воспитание студентов, 3, 108-111.

Чуча, Н. И., Олейник, В. А., & Баранец, П. А. (2017). Анализ результативности бросков студенческой баскетбольной команды ХНУ в соревнованиях студенческой баскетбольной лиги Украины. Спортивные игры, 2, 75-78.

Чуча, Н.І., & Олійник, В.О. (2018). Техніко-тактична майстерність гравців студентської команди першої ліги «Універбаскет». Спортивные игры, 3, 100-108. doi 10.5281 / zenodo.1245145

Чуча, Н., & Ширяєва, І. (2018). Баскетбол 3х3 як засіб фізичного виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до формування професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і фізичної терапії та ерготерапії : мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (Чернівці, 6 листопада 2018 року) / за редакцією Я. Б. Зорія. Чернівці, 229-231.

Ширяева И. В., & Чуча Н. И. (2019). Некоторые итоги выступления женской сборной команды ХГАФК по баскетболу. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і одноборств у вищих навчальних закладах. Збірник статей ХV міжнародної наукової конференції 8–9 лютого 2019 р., Т ІІ, Харків, 97-100.

https://fbu.ua/statistics/league-31833/leaders

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-12