Рухливі ігри в рекреаційній руховій активності молоді

Автор(и)

  • Н. Пащенко ХДАФК, Ukraine
  • І. Помещикова ХДАФК, Ukraine
  • М. Мерзлікін ХДАФК, Ukraine
  • Я. Асеєва ХДАФК,

Ключові слова:

рухливі ігри, рекреаційні ігри, рухова активність, рекреація, фізкультурно-оздоровча діяльність

Анотація

Розглянуто роль рухових ігор у рекреаційній активності людини. Наведено приклади рекреаційних ігор з баскетбольним м’яче, які можна використовувати під час занять, так і в самостійно.

Біографії авторів

Н. Пащенко, ХДАФК

ст.викладач

І. Помещикова, ХДАФК

к.фіз.вих., доцент

М. Мерзлікін, ХДАФК

викладач

Я. Асеєва, ХДАФК

викладач

Посилання

Андрєєва, О., & Чернявський, М. (2004). Оцінка перспективності розвитку окремих видів фізичної рекреації в умовах мегаполісу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. (15), 4-9.

Гакман, А. В. (2013). Характеристика засобів фізичної рекреації в оздоровчих таборах відпочинку та їх рекреаційний ефект. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, (112 (3)), 129-131.

Леденьова О. В. (2009). Соціально-психологічні аспекти рекреації молоді в сучасних умовах. Теоретичні та прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 1(21), 48-59.

Мороз, Ю. М. (2018). Рухливі ігри як одна із форм рекреаційної діяльності. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (4 (1)), 194-201.

Мороз, Ю. (2019). Значення впливу рухливих ігор на розвиток особистості в сфері рекреації. Актуальні питання гуманітарних наук, (25), 230-234.

Мулик, К. (2016). Особливості рекреаційного туризму. Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності,183-192.

Стрельникова, Є. Я., & Ляхова, Т. П. (2016). Використання рекреаційних видів волейболу в спортивно-оздоровчих походах студентської молоді. Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності : зб. наук. пр. ХДАФК, 278-283.

Томенко, О. А. (2013). Рівень рухової активності підлітків та шляхи його підвищення на основі використання заходів оздоровчо-рекреаційного спрямування. Слобожанський науково-спортивний вісник, (3), 19-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-12