Здоров’язбережувальні компетентності учнівської та студентської молоді

Автор(и)

  • І. Помещикова ХДАФК, Ukraine
  • Ю. Чуча ХДАФК, Ukraine
  • С. Ломан Полтавський педагогічний університет, Ukraine

Ключові слова:

компетентність, компетентнісний підхід, здоров’язбережувальні компетентності, здоровий спосіб життя

Анотація

В статті розглянуть питання здоров’язбережувальної компетентності. Встановлено, що здоров’язберігаюча компетентність є складним новоутворенням, яке поєднує особистісний аспекти, змістовно і функціонально пов’язані з іншими особистісними базовими утвореннями, якостями і характеристиками.

Біографії авторів

І. Помещикова, ХДАФК

к.фіз.вих., доцент

Ю. Чуча, ХДАФК

доцент

С. Ломан, Полтавський педагогічний університет

ст. викладач

Посилання

Гулай, О. I. (2009). Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2, 41-51.

Демчук Е. (2013). Тезаурус життєвої компетентності молоді. Український науковий журнал освіта регіону Політологія психологія комунікації. Україна, 2. URL: http://social-science.com.ua/ article/1075 (дата обращения: 03.03.2017).

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні. https://mon.gov.ua › app › media › 2018/01/18

Куліш, Н.М., Городинський, С.І., & Букорос, Н.М. (2012). Низька мотивація молоді до занять спортом чи фізичним вихованням – проблема формування здорового способу життя. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 4, 66-70.

Новицький, Ю. В. (2012). Концептуальні засади формування професійної компетентності в фізичному вихованні і спорті. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20704

Отравенко, О. В. (2016). Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності учнівської та студентської молоді в умовах ступеневої освіти. Health, sport, rehabilitation, 2(4), 47–50.

Танасійчук, Ю. М. (2017). Сутність категорії «здоров’язберігаюча компетентність» в умовах педагогічного процесу ВНЗ. http://176.98.75.236/bitstream/6789/7197/1

Хольченкова, Н. М. (2017). Формування здоров’язбережувальної компетентності як сучасна науково-педагогічна проблема. Вісник, 147, Том 2, 138–141.

Шахрай, В. М. (2008). Громадянська компетентність особистості як проблема сучасного суспільства. Український соціум, (2), 25.

Яковлєва, В. А. (2017). Впровадження здоров’язбережувальних технологій навчання як основна умова формування життєвої компетентності учнів. Формування здоров’язбережувальних компетентностей сучасної молоді: реалії та перспективи : збірник наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці(Полтава, 27–28 квітня 2017 р.)/ упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 3–4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-12