Потокова модель маршрутизації з урахуванням ризиків інформаційної безпеки за допомогою базових метрик критичності вразливостей

Автор(и)

  • Марина Олександрівна Євдокименко Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine
  • Анастасія Сергіївна Шаповалова Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine
  • Марина Миколаївна Шаповал Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30837/pt.2020.1.04

Анотація

В роботі запропонована вдосконалена потокова модель маршрутизації з урахуванням ризиків інформаційної безпеки за допомогою базових метрик критичності вразливостей. Основу моделі складають умови реалізації одно- та багатошляхової маршрутизації, збереження потоку та запобігання перевантаженню каналів зв’язку телекомунікаційної мережі (ТКМ). В межах запропонованої моделі задача безпечної маршрутизації сформульована в оптимізаційній формі. Новизна розробленої моделі полягає в тому, що для розрахунку маршрутних метрик використовуються вирази, які характеризують ризик інформаційної безпеки в каналах зв’язку ТКМ та відповідно до рекомендацій NIST враховують збитки від порушення конфіденційності та цілісності інформації, доступності мережного ресурсу у випадку використання наявних вразливостей; показники складності використання вразливостей на вузлах мережі та отримання доступу до мережних елементів та мережі загалом внаслідок використання зазначених уразливостей. Як показали результати проведеного дослідження, використання запропонованої моделі безпечної маршрутизації дозволяє розрахувати та використати маршрути із мінімальним ризиком інформаційної безпеки, тим самим забезпечивши максимальний рівень мережної безпеки пакетам, які передаються в ТКМ. Запропонований підхід до формування маршрутних метрик може бути використаний також при забезпеченні комплексного врахування в процесі розв’язання задач маршрутизації як показників мережної безпеки, так і показників якості обслуговування. До перспектив розвитку отриманих рішень варто віднести синтез моделей і методів безпечної маршрутизації, за допомогою яких би вдалося гарантувати заданий рівень мережної безпеки на підставі розрахунку та використання відповідних маршрутів у ТКМ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті