ГО Асоціація акушерів-гінекологів України

Асоціація акушерів-гінекологів України є всеукраїнською громадською організацією

Журнали видавця

 • Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України

  Статус видання: вітчизняне

  Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами). Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

  Категорії читачів: науковці, медичні працівники.

  Програмні цілі (основні принципи): сприяння науковому і практичному розв’язанню сучасних проблем охорони здоров’я жінки-матері і дитини, підвищенню рівня кваліфікації акушерів-гінекологів.

  Передбачувана періодичність випуску: 2 рази на рік. Наклад – 1000 примірників.

  Cпівзасновники видання: Громадська Організація «Асоціація акушерів- гінекологів України». Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

  Видання засновано у березні 1998 р.

  За рішенням Атестаційної колегії МОН України № 1021 від 7.10.2015 «Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі медичних наук, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт.

  Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 21036 – 10836 ПР від 14.11.2014.