Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

Журнали видавця

 • Антропологічні виміри філософських досліджень

  Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу  Рік заснування: 2012
  Галузь та проблематика:
   У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
  ISSN 2227-7242 (Print), ІSSN 2304-9685 (Online)
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18742-7542P від 05.01.2012 р.


  Видання внесено до Категорiї A "Переліку наукових фахових видань України" (наказ Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019)  


  Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directory, наукометричних системах Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Crossref, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Index Copernicus, Google ScholarDOAJ, InfoBase Index, WorldCat 


  Наукометричні показники журналу: 
  Index Copernicus
   (Польща) - ICV 2019: 100


  Google Scholar - hi-11


  Impact Factor OAJI - 0.351 


  InfoBase Index - 3.1 (IBI Factor 2016)


  Періодичність: 2 раза на рік
  Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  Головний редактор: Хміль В. В., доктор філософських наук 
  Заступник головного редактора: Малівський А. М., кандидат філософських наук
  Випусковий редактор : Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
  Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 468, Дніпро, Україна, 49010
  Тел.:
   (056) 371-51-05 
  E-mail:
   ojs.diit@gmail.com

 • Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту


  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.  Рік заснування: 2003
  Галузь та проблематика:
  Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва.
  ISSN 2307-3489 (Print), ІSSN 2307-6666 (Online)
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
  Видання внесено до Категорiї Б "Переліку наукових фахових видань України" (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 ; технічні науки).
  Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Crossref, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus, OCLC WorldCat, Україніка наукова.


  Наукометричні показники журналу: 
  Index Copernicus (Польща) - ICV 2019: 99.81;
  Google Академiя - hi-17.


  Періодичність: 6 разів на рік.
  Мова видання:
  українська та  англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  Головний редактор: Пічугов С. О., доктор фізико-математичних наук
  Заступник головного редактора:
  Козаченко Д. М., доктор технічних наук
  Відповідальний секретар:
  Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
  Адреса редакції:
  вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпро, Україна, 49010
  Тел.:
   (056) 371-51-05
  E-
  mail: visnik@diit.edu.ua,  jurnalstp@gmail.com

 • Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика

  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.


   


  Рік заснування: 2011


  Галузь та проблематика: Збірник має за мету висвітлення актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд.


  ISSN 2413-6212 (Online), ISSN 2227-1252 (Print)


  Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво КВ 17811-6661Р від 27.04.2011 р.


  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (технічні спеціальності – 192).


  Періодичність: 2 рази на рік (червень і грудень)


  Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Міжнародна індексація журналу: Open Ukrainian Citation Index (OUCI), CrossRef, Ulrichsweb, WorldCat, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інституційний репозитарій ДНУЗТ ім. В. Лазаряна


   


  Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


  Головний редактор: Тютькін Олексій Леонідович, доктор технічних наук


  Відповідальний секретар: Бондаренко Наталія Костянтинівна, асистент


  Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кафедра «Транспортна інфраструктура», ауд. 2401, м. Дніпро, Україна, 49010


  Тел.: +38 (066) 290 45 18


  e-mail: vidpsec.mit@gmail.com