Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

Журнали видавця

 • Антропологічні виміри філософських досліджень

  Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу  Рік заснування: 2012
  Галузь та проблематика:
   У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
  ISSN 2227-7242 (Print), ІSSN 2304-9685 (Online)
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18742-7542P від 05.01.2012 р.


  Видання внесено до Категорiї A "Переліку наукових фахових видань України" (наказ Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019)  


  Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directory, наукометричних системах Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Crossref, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Index Copernicus, Google ScholarDOAJ, InfoBase Index, WorldCat 


  Наукометричні показники журналу: 
  Index Copernicus
   (Польща) - ICV 2019: 100


  Google Scholar - hi-11


  Impact Factor OAJI - 0.351 


  InfoBase Index - 3.1 (IBI Factor 2016)


  Періодичність: 2 раза на рік
  Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  Головний редактор: Хміль В. В., доктор філософських наук 
  Заступник головного редактора: Малівський А. М., кандидат філософських наук
  Випусковий редактор : Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
  Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 468, Дніпро, Україна, 49010
  Тел.:
   (056) 371-51-05 
  E-mail:
   ojs.diit@gmail.com

 • Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті

  Науковий журнал

  Рік заснування: 2011
  Галузь та проблематика: Виконання вимог електромагнітної сумісності суміжних слабкострумових пристроїв з устаткуванням тягового електропостачання тісно пов'язане з безпечною й надійною роботою залізничного транспорту. Для забезпечення безпеки також необхідне своєчасне і якісне технічне обслуговування об'єктів, що може бути досягнуто лише завдяки застосуванню мікроелектронних і комп'ютерних систем. Публікації оригінальних та оглядових робіт з проблем електромагнітної сумісності (ЕМС) та функціональної безпеки технічних засобів залізничного транспорту, методів та результатів їх випробувань на ЕМС, та доведення їх функціональної безпеки.
  ISSN 2223–5620 (Print), ISSN 2411–1554 (Online) 
  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17326-6096Р від 14.10.2010 р.

  Видання входить до Переліку наукових фахових видань України. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України  № 241 від 09.03.2016 р. 

  Періодичність: 2 раза на рік
  Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  Головний редактор: д.фіз.-мат.н., проф. Гаврилюк В. І., завідувач кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

  Заст. головного редактора: к.т.н., доц. Сердюк Т.М., доцент кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

  Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Рибалка Р. В., доцент кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

  ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ (УКРАЇНА):

  Бабаєв М. М. – д.т.н., проф., Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ); Бойнік А. Б. – д.т.н., проф., УкрДАЗТ; Гетьман Г. К. – д.т.н., проф., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ); Дубинець Л. В. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Жуковицький І. В. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Заблудовський В. О. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Костін М. О. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Саєнко Ю. Л. – д.т.н., проф., Приазовський державний технічний університет; Стасюк О. І. – д.т.н., проф., Державний економіко-технологічний університет транспорту; Сиченко В. Г. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Чепцов М. М. – д.т.н., проф., Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту; Профатилов В. І. – к.т.н., доц., ДНУЗТ.

   ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

   Бадьор М. П. – д.т.н., проф., Московський державний університет шляхів сполучення, Російська Федерація; Бочков К. А. – д.т.н., проф., Білоруський державний університет транспорту, Республіка Білорусь; Бялонь А. – к.т.н., Науково-технічний центр залізничного транспорту, Республіка Польща; Загарій Г. І. – д.т.н., проф., Федеративна Республіка Німеччина; Микульский Є. – д.т.н., проф., Силезський технологічний університет, Республіка Польща.

  Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 129, Дніпропетровськ, Україна, 49010

  Тел.: +38 (056) 373-15-04
  E-mail: ecsrt@yandex.ua, serducheck-t@rambler.ru 
  Сайт: http://ecsrt.diit.edu.ua/

 • Електрифікація транспорту

  Електрифікація транспорту, ISSN 2307-4221 (print), ISSN 2312-6574 (online) – загальнодержавний науковий рецензований журнал, що висвітлює сучасні проблеми пов’язані з електрифікованим транспортом. Підтримує політику відкритого доступу. Видається 2 рази на рік, починаючи з 2011.

 • Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика

  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.


   


  Рік заснування: 2011


  Галузь та проблематика: Збірник має за мету висвітлення актуальних питань з проблем розрахунків, проєктування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд.


  ISSN 2413-6212 (Online), ISSN 2227-1252 (Print)


  Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво КВ 17811-6661Р від 27.04.2011 р.


  Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (технічні спеціальності – 192).


  Періодичність: 2 рази на рік (червень і грудень)


  Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)


  Міжнародна індексація журналу: Open Ukrainian Citation Index (OUCI), CrossRef, Ulrichsweb, WorldCat, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інституційний репозитарій ДНУЗТ ім. В. Лазаряна


   


  Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


  Головний редактор: Тютькін Олексій Леонідович, доктор технічних наук


  Відповідальний секретар: Бондаренко Наталія Костянтинівна, асистент


  Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кафедра «Транспортна інфраструктура», ауд. 2401, м. Дніпро, Україна, 49010


  Тел.: +38 (066) 290 45 18


  e-mail: vidpsec.mit@gmail.com

 • Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту


  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.  Рік заснування: 2003
  Галузь та проблематика:
  Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва.
  ISSN 2307-3489 (Print), ІSSN 2307-6666 (Online)
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
  Видання внесено до Категорiї Б "Переліку наукових фахових видань України" (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 ; технічні науки).
  Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Crossref, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus, OCLC WorldCat, Україніка наукова.


  Наукометричні показники журналу: 
  Index Copernicus (Польща) - ICV 2019: 99.81;
  Google Академiя - hi-17.


  Періодичність: 6 разів на рік.
  Мова видання:
  українська та  англійська (змішаними мовами)
  Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  Головний редактор: Пічугов С. О., доктор фізико-математичних наук
  Заступник головного редактора:
  Козаченко Д. М., доктор технічних наук
  Відповідальний секретар:
  Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
  Адреса редакції:
  вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпро, Україна, 49010
  Тел.:
   (056) 371-51-05
  E-
  mail: visnik@diit.edu.ua,  jurnalstp@gmail.com

 • ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

  Рік заснування: 2010

  Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень з економічних питань розвитку та реформування соціально-економічних систем, підвищення їх конкурентоспроможності; теоретико-методичні підходи щодо оптимізації управлінських процесів та виробничо-господарської діяльності підприємств; наукові підходи щодо розробки та удосконалення методів і моделей управління в різних сферах діяльності..

  Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

  Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

  Періодичність: 2 рази на рік

  Мова видання: українська, російська, англійська

  Головний редактор: Головкова Л.С., доктор економічних наук, професор;

  Заступник головного редактора: В.В. Бобиль доктор економічних наук, доцент;

  Відповідальний секретар: Л.О. Жилінська доктор економічних наук, доцент

  Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253В, Дніпро, Україна, 49010

  Тел.: (0562) 33-58-13

  E-mail: REMT.DIIT@gmail.com,


 • Транспортні системи та технології перевезень

  Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

  Рік заснування: 2011

  Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту

  ISSN: 2222-419Х (Print)

  ISSN: 2313-8688 (Online)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17328-6098Р від 14.10.2010

  Видання внесено до Категорiї Б «Переліку наукових фахових видань України» (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року; технічні науки).

  Галузь науки: технічні науки

  Періодичність: 2 рази на рік

  Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

  Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

  Головний редактор: Бобровський Володимир Ілліч, доктор технічних наук

  Відповідальний секретар: Березовий Микола Іванович, кандидат технічних наук

  Члени редколегії: доктори технічних наук Маріанна Яцина (Польща), Т. В. Бутько, І. В. Жуковицький, Д. М. Козаченко, Д. В. Ломотько, Є. В. Нагорний, В. В. Скалозуб, доктор фізико-математичних наук В. І. Гаврилюк.

  Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, Дніпро, Україна, 49010

  Тел.: (056) 793-19-13, (099) 555-80-69

  E-mail: n.berezovy@gmail.com

 • REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT

  Рік заснування: 2010


  Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень з економічних питань розвитку та реформування соціально-економічних систем, підвищення їх конкурентоспроможності; теоретико-методичні підходи щодо оптимізації управлінських процесів та виробничо-господарської діяльності підприємств; наукові підходи щодо розробки та удосконалення методів і моделей управління в різних сферах діяльності.


  Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 - Видання включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» №10. Галузь науки - економічна


  Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23782-13622ПР від 14.02.2019 р.


  Періодичність: 2 рази на рік


  Мова видання: українська, англійська


  Головний редактор: ГОЛОВКОВА Людмила, доктор економічних наук, професор


  Заступник головного редактора: БОБИЛЬ Володимир, доктор економічних наук, професор


  Відповідальний секретар: ДОБРИК Лілія, кандидат економічних наук, доцент


  Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253, Дніпро, Україна, 49010


  Тел.: +380961567616


  E-mail: remt.diit@gmail.com,


   

 • University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings

  Щорічник є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.  Рік заснування: 2010


  Сфера науки та проблеми: статті конференції відображають останні досягнення в дослідженнях і практиці в галузі бібліотечної та інформаційної справи - розкривають нові тенденції й нові ідеї до того, як вони з'являються в журналах. Матеріали конференції пропонують широке охоплення нових ідей, методологій і проектів в швидко мінливих областях досліджень і практики, пов'язаних із діяльністю університетських бібліотек в галузі освіти, науки і культури.


  ІSSN 2707-0476 (Online)


  Індексація: щорічник зареєстрований у Міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directory, базах даних Crossref, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Google Scholar, Zenodo, Scopus.


  Частота: один раз на рік (грудень)


  Мова публікації: English, Ukrainian (in mixed languages)


  Видавець: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


  Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпро, Україна, 49010


  Телефон: +38 (056) 371-51-05,


  Email: chief.library@gmail.com


  Див. докладніше