Дніпровський державний технічний університет

Журнали видавця

 • Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету

  Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету


  ISSN 2709-2879 (Print) 


  ISSN 2709-9024 (Online) 


  Видається: з 2020 року.


  Періодичність: 2 рази на рік.


  Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №24454-14394Р від 06.02.2020 р.


  Спеціальності: 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


  Засновник і видавець: Дніпровський державний технічний університет.


  Науковий журнал «Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей у сфері національної економіки, економіки підприємств, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, математичних методів та інформаційних технологій в економіці.


  Індексування у бібліографічних базах даних та онлайн-бібліотеках


  Збірник наукових праць індексують:


 • Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки)

  В збірнику представлено результати наукових досліджень в галузі удосконалення металургійних процесів, процесів прокатного виробництва і машинобудування, хімії та хімічних технологій, тепло- та електроенергетики, електромеханіки, енергозбереження, автоматизації виробничих процесів, математики, фізики, математичного моделювання, висвітлено актуальні питання біотехнології та промислової екології і охорони праці на виробництві.
 • Математичне моделювання


  ISSN 2519-8106 (Print), eISSN 2519-8114 (Online)


  Видається: з 1994 року.


  Періодичність: 2 рази на рік.


  Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22789-12689 ПР від 14.06.2017 р.


  Спеціальності: 113, 121,132


  Засновник і видавець: Дніпровський державний технічний університет.


  Відповідно до наказу МОН України № 775 від 16.07.2018 р. «Математичне моделювання» внесено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.


  Науковий журнал «Математичне моделювання» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:


  1. Математичне моделювання в природничих науках та інформаційних технологіях.


  2. Моделювання та оптимізація в технології конструкційних матеріалів.


  3. Математичні методи в суспільних та гуманітарних науках.