Інститут агроекології і природокористування

Журнали видавця

 • Агроекологічний журнал

  Головний редактор: О.І. Фурдичко

  Відповідальний секретар: І.В. Шумигай

  Цілі і область застосування. Агроекологічний журнал публікує рецензовані оригінальні дослідницькі та оглядові статті з усіх аспектів різноманітності в біології та екології від індивідуума до рівня екосистеми. Ми публікуємо статті, що стосуються біорізноманіття, екології населення, еволюційної біології, екологічної генетики, спільнот багатьох видів, природоохоронної біології, теоретичних моделей, агроекологічних досліджень і управління біоресурсами. Приймаються як польові дослідження, так і лабораторні експерименти, а також дослідження природних і антропогенно-трансформованих екосистем, міських ландшафтів і агроекосистем. Авторам пропонується надавати свої ідеї і вносити у розуміння екологічні та біологічні механізми у біосистемах. Різноманітність біосистеми фокусується на дослідженнях хорошої якості, звітності науково-обґрунтованих спостережень і обґрунтованих висновків, які доводять нову і важливу інформацію до відома ширшого міжнародного наукового співтовариства. До журналу приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:


  • 101 Екологія;

  • 201 Агрономія;

  • 091 Біологія;

  • 051 Економіка;

  • 205 Лісове господарство;

  • 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.  Засновники: Інститут агроекології і природокористування НААН; Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»; Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України»  Свідоцтво про реєстрацію: № 23578-13418 ПР, 9/27/2018  Періодичність видання – 4 рази на рік.  Статті публікуються англійською, українською, російською мовами.  Науково-періодичне видання «Агроекологічний журнал» входить до Категорії Б наукових фахових видань України за профілем таких наук:


  • Сільськогосподарські (17.03.2020) – наказ

  • Біологічні (17.03.2020) – наказ

  • Економічні (17.03.2020) – наказ

 • Збалансоване природокористування

  Журнал «Збалансоване природокористування» – науково-практичний рецензований журнал з актуальних проблем екології та природокористування. Журнал спрямований на розширення рамок наукових досліджень шляхом залучення до публікації авторів, які працюють на стику дисциплін: економіки та екології, економіки та сільськогосподарських наук тощо


  Співзасновниками видання є Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України та Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».


  Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».


  Рік заснування: 2012.  Періодичність:
  Щоквартально.  Мова видання:
  Українська, російська, англійська  Тематична спрямованість журналу:
  висвітлення питань екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, лісових екосистем, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем
  Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування» входить до Категорії Б наукових фахових видань за такими спеціальностями:

  Журнал включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз: RePEc, Research Bible, РИНЦ, Advanced Science Index, Polska Bibliographia Naukowa

  Research Papers
  in Economics

  (США)  Российский индекс
  научного цитирования

  (РФ)
  Research Bible

  (Японія)  Polska
  Bibliographia Naukowa

  (Польща)  Advanced Science

  Indexing

  (Німеччина)


  Google Scholar

  (США)