Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків

Журнали видавця

 • Біоенергетика

  Біоенергетика/Bioenergy


  ISSN-print: 2707-3653


  Key title: Bìoenergetika


  Parallel title: Bioenergy


  Рік заснування: 2013


  Засновник і видавець: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України


  Тематика: сільське господарство, біоенергетика, буряківництво


  Галузь науки: сільськогосподарські


  Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Періодичність: двічі на рік


  Журнал «Біоенергетика/Bioenergy» підтримує політику відкритого доступу (Open Access) та використовує ліцензію Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .Creative Commons License


  Журнал відкритий для вільного доступу. Повнотекстові версії статей усіх його номерів розміщуються на сайті видання та на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

 • Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

  Назва: Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків


  Абревіатура: Наукові праці ІБКіЦБ


  ISSN-print: 2410-1281


  Key title: Naukovì pracì Ìnstitutu bìoenergetičnih kulʹtur ta cukrovih burâkìv


  Abbreviated key title: Nauk. pracì Ìnst. bìoenerg. kulʹt. cukrov. burâkìv


  Parallel title: Scientific papers of Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet


  Рік заснування: 1998


  Засновник і видавець: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України


  Проблематика: висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва


  Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України – категорія Б (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021)


  Галузь науки – сільськогосподарські. Спеціальності: 201 – Агрономія; 202 – Захист і карантин рослин


  Галузь науки: сільськогосподарські


  Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами)


  Періодичність: 1 раз на рік


  Збірник «Наукові праці ІБКіЦБ» підтримує політику відкритого доступу (Open Access) та використовує ліцензію Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


  Повнотекстові версії статей усіх його номерів розміщуються на сайтах видання та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

 • Новітні агротехнології

  "Новітні агротехнології" - електронний науковий журнал