Інститут геологічних наук

Журнали видавця

 • Геологічний журнал

  ISSN 1025-6814 (Print)
  ISSN 2522-4107 (Online)

  Журнал висвітлює дослідження і розробки із усього спектру дисциплін геологічної науки і практики, – результати нових досліджень, теоретичні розробки, наукові узагальнення та огляди, новини наукового життя, біографічні матеріали тощо. Головна увага приділяється геологічному вивченню України і інших регіонів східної Європи, проте вітаються дослідження інших регіонів світу, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.

 • Тектоніка і стратиграфія

  ISSN 2523-482X (Online), ISSN 0375-7773 (Print)


  Засновники:


  Національна академія наук України

  Інститут геологічних наук НАН України


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ № 15102-3674Р від 30.04.2009


  Періодичність − 1 раз на рік


  Збірник «Тектоніка і стратиграфія» (надалі Збірник) – одне з провідних в Україні періодичних видань, що є фаховим з геологічних наук.


  Збірник друкує оригінальні рецензовані наукові статті аспірантів, здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук, науковців присвячені теоретичним, методичним, методологічним, фундаментальним та прикладним аспектам тектоніки і стратиграфії.


  До складу редколегії Збірника входять член-кореспонденти, професори, доктори наук, провідні фахівці-практики у відповідних наукових галузях, що працюють в академіях наук, науково-дослідних інститутах.


  Розділи Збірки:

  • Тектоніка

  • Стратигафія

  • Нові напрями досліджень

  • Ідеї Гіпотези Дискусії


  Мова видання: українська, російська, англійська.


  Збірка має on-line доступ до змісту номерів, анотацій (українською, російською, англійською мовами) та повного тексту статей.