Інститут геологічних наук

Журнали видавця

 • Геологічний журнал

  ISSN 1025-6814 (Print)

  ISSN 2522-4107 (Online)

  Геологічний журнал охоплює весь спектр дисциплин геологічної науки та практики і публікує високоякісні наукові праці, включаючи оригінальні дослідження, огляди, короткі наукові повідомлення, новини про наукове життя, біографічні матеріали тощо. Основна увага приділяється геологічному вивченню України та інших регіонів східної Європи, але вітаються також дослідження регіонів суміжних країн та інших регіонів світу, якщо вони становлять міжнародний науковий інтерес. Якість публікацій підтримується ретельним рецензуванням, відбором кваліфікованою міжнародною редакційною колегією та професійним редагуванням. Журнал надає відкритий доступ до статей і не бере плати за обробку статей.


  Видавнича політика журналу спрямована на підвищення його наукового та міжнародного статусу та розвиток геологічних наук шляхом відбору та презентації високоякісних робіт з різних аспектів цієї галузі науки.

 • Тектоніка і стратиграфія

  ISSN 2523-482X (Online), ISSN 0375-7773 (Print)


  Засновники:


  Національна академія наук України

  Інститут геологічних наук НАН України


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ № 15102-3674Р від 30.04.2009


  Періодичність − 1 раз на рік


  Збірник «Тектоніка і стратиграфія» (надалі Збірник) – одне з провідних в Україні періодичних видань, що є фаховим з геологічних наук.


  Збірник друкує оригінальні рецензовані наукові статті аспірантів, здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук, науковців присвячені теоретичним, методичним, методологічним, фундаментальним та прикладним аспектам тектоніки і стратиграфії.


  До складу редколегії Збірника входять член-кореспонденти, професори, доктори наук, провідні фахівці-практики у відповідних наукових галузях, що працюють в академіях наук, науково-дослідних інститутах.


  Розділи Збірки:

  • Тектоніка

  • Стратигафія

  • Нові напрями досліджень

  • Ідеї Гіпотези Дискусії


  Мова видання: українська, російська, англійська.


  Збірка має on-line доступ до змісту номерів, анотацій (українською, російською, англійською мовами) та повного тексту статей.