Харківська державна академія культури

Журнали видавця

 • Вісник Харківської державної академії культури

  ISSN 2522-1132 (Online), ISSN ISSN 2410-5333 (Print)


  У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики й інформаційної, бібліотечної та архівної справи.


  Засновано в 1999 р.


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2541Р від 26.12.2007 р.


  Збірник увійшов до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 9 лютого 2021 р. №157), спеціальність — 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.


  Збірник поданий на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», у реферативних базах «Україніка наукова» та «Джерело». Індексується в наукометричних базах «WorldCat», «Index Copernicus International», Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) та в пошукових системах «Google Scholar», «BASE». ХДАК є представленим учасником PILA.

 • Культура України

  УДК [008+78/79](062.552)


  ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)


  Засновано в 1993 р.


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.


  Збірник затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства (категорія «Б»), спеціальності: 034 — Культурологія; 021  — Аудіовізуальне мистецтво та виробництво; 024 — Хореографія; 025 — Музичне мистецтво; 026 — Сценічне мистецтво.


  Збірник поданий в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело"(Нац. бібліотека України ім. Вернадського). Індексується в наступних бібліографічних базах та пошукових системах: Google Scholar, WordCat, Index Copernicus, DOAJ, BASE.


  Періодичність: 4 рази на рік.


  У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства. Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань.