Київський національний лінгвістичний університет

Журнали видавця

 • ВІСНИК Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія

  "Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія" є рецензованим виданням (подвійне "сліпе" рецензування), що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.


  ISSN 2415-7333 (Print), ISSN 2311-0821 (Online)


  Видається з 1998 року


  Періодичність: 2 рази на рік (червень, грудень)


  Засновники: Київський національний лінгвістичний університет


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформаціїСерія КВ № 8830 від 03 червня 2004 р.


  Тип видання: науковий журнал


  Статус видання: вітчизняне


  Мови видання: українська, російська, англійська, французька, іспанська, німецька


  Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна


  Категорії читачів: лінгвісти / мовознавці / філологи


  Вид видання за цільовим призначенням: наукове


  Галузь науки та рубрики журналу: філологічні науки


  Проблематика: "Вісник Київськго національного лінгвістичного університету. Серія Філологія" публікує, після двостороннього сліпого рецензування, статті, які мають значний внесок у теорію та / або методологію мовознавства, що стосуються розвитку й функціонування германських, романських, слов'янських, східних та інших мов світу. Журнал публікує також результати досліджень у сфері когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, лінгвокультурології, психолінгвістики, лінгвофілософії та ін.


  Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 р. (категорія Б Переліку фахових видань України)


  Міжнародні наукові бази даних:


  – Наукова періодика України (URAN)


  – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського


  – Google Scholar


  – Index Copernicus


  CrossRef


  – ERIHPLUS


  Dimensions


  Eurasian Scientific Jurnal Index


  Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.


  Політика відкритого доступу: "Вісник Київськго національного лінгвістичного університерту. Серія Філологія" дотримується політики відкритого доступу (open access)Усі статті розміщуються відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.


  Всі відзначені відповіді відповідають правилам комітету з етики у публікаціях  Редакція журналу прийняла заходи для забезпечення високих етичних та професійних стандартів на основі Принципи прозорості та найкращої практики в науковому видавництві. Дивитись більше  Заява про етику публікації та про зловживання службовим становищем.


  Надсилання статей: Щоб представити статтю на розгляд, необхідно зареєструватися на сайті http://philmessenger.knlu.edu.ua на платформі Open Journal Systems та пройти п’ять кроків подання матеріалів (інструкція на сайті журналу), обравши основну мову локалізації – англійську. Звертаємо увагу авторів на те, що при реєстрації на сайті, окрім обов’язкової інформації для заповнення (відмічено зірочкою *), вказується: ORCID id, місце роботи (Affiliation), підрозділ, науковий ступінь, посада (Department and rank). У коментарях для редактора (1 крок подання) необхідно вказати поштову адресу для пересилки збірника.


  Адреса редакції: Київський національний лінгвістичний університет, вул. Велика Васильківська, 73, Київ, Україна, 03150


  Тел.: +38 (068) 554-23-79 (Мінчак Галина Богданівна, відповідальний редактор)


  E-mail: knlu-pzs@ukr.net


  Сайт: http://philmessenger.knlu.edu.ua

 • ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія

  Збірник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія . ISSN 2412-9283 » приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), які проходять двостороннє сліпе рецензування. Проблематика рукописів зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, психології і методики навчання іноземних мов; дослідженні методологічних основ навчання іноземних мов і культур (германські, романські та східні мови) і не розв’язаних проблем методики формування іншомовної комунікативної компетентності у різних типах навчальних закладів .

  Видання індексується Google Scholar http://scholar.google.com.ua/

  Збірника Історія
  Сборник наукових праць «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія. ISSN 2412-9283 » видається з 1998 року.

  Засновник: Київський державний лінгвістичний університет, з серпня 2001 року – Київський національний лінгвістичний університет.

  Галузі наук: психологічні та педагогічні науки.

  Періодичність: 2 рази на рік.

  Свідоцтва про державну реєстрацію та перереєстрацію:
  Свідоцтва внесено до Державного реєстру КВ № 4315 От 20 червня 2000 року, серія КВ № 8224, От 17 грудня 2003 року.

  Фахова реєстрація у ВАК України:
  Реєстрація . – Постанова Президії ВАК України від 11.10.2000 року №1-03 / 8, Бюлетень ВАК України № 6, 2000 р Перереєстрація – постанова Президії ВАК України від 14.04.2010 року № 1-05 / 3 , Бюлетень ВАК України № 12, 2010 р .; наказ МОН України від 12.21.2015 р. №1328. Перереєстрація - наказ Міністерства освіти і науки України № 358 (додаток № 9) від 15.03.2019 року "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо включення до Переліку наукових видань України" присвоєно категорію "Б".

  Мови видання: англійська, іспанська, китайська, німецька, російська, українська, французька, японська.

  Назви видання:
  1998-2004 рр. – Вісник Київського державного лінгвістичного університету (Свідоцтво: серія КВ № 4315 От 20 червня 2000 р.).
  2004 р. – По теперішній час – Вісник Київського національного університету лінгвістичного (Свідоцтво:. Серія КВ № 8224 От 17 грудня 2003 р).
  Кількість опублікованих випусків збірника з 1998 по 2017 – 27 (дивись детальніше архів).

 • Науково-методичний журнал "Іноземні мови"

  Науково-методичний журнал «Іноземні мови» (ISSN (print) 1817-8510; ISSN (online) 2616-776X) видається з березня 1995 року.


  Засновники: Київський державний лінгвістичний університет; із серпня 2001 року – Київський національний лінгвістичний університет і видавництво «Ленвіт» (до 12 травня 2015 року); з 12 травня 2015 року – Київський національний лінгвістичний університет.


  Галузь наукпедагогічні науки.


  Періодичність4 рази на рік.


  Мови виданняєвропейські та східні мови.


  Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво КВ № 7259 від 05.05.2003.


  Фахова реєстрація: Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.2010; Наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015; Наказ Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019 (Додаток 9) з рішенням Атестаційної колегії щодо включення журналу до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України.


  Упродовж 1995–2017 років обов’язки головного редактора журналу «Іноземні мови» виконувала Ніколаєва Софія Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету; із січня 2018 року головним редактором є Майєр Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор цієї ж кафедри.


  Журнал індексується в наукометричних базах даних Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus International, Directory of Research Journal Indexing (DRJI)Scientific Indexing Services Database (SIS), CiteFactor, Research Bible Academic Resource Index (ResearchBib) та репозитаріях і пошукових системах Ulrich's Periodicals Directory (Ulrichsweb), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), CrossRef, WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE Metadata Base, Google Scholar.


  Усім статтям журналу призначається цифровий ідентифікатор DOI.


  Науково-методичний журнал «Іноземні мови» приймає до друку не опубліковані раніше рукописи (статті, огляди, рецензії, відгуки, методичні розробки тощо), які проходять двостороннє «сліпе» рецензування і перевірку на плагіат.


  Усі матеріали авторів публікуються в журналі безкоштовно.


  Рекомендуємо ознайомитися з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництва для авторів.


  Проблематика журналу «Іноземні мови»:  • методика реалізації міжкультурної іншомовної освіти у різних типах освітніх закладів;

  • особливості навчання іноземних мов і культур у закладах дошкільної, загальної середньої і вищої освіти;

  • професійно-методична підготовка майбутніх учителів та викладачів іноземних мов і культур;

  • методика навчання перекладу;

  • сучасні засоби і технології навчання іноземних мов і культур у різних типах освітніх закладів;

  • історія методики навчання іноземних мов і культур;

  • психолого-педагогічні засади навчання іноземних мов і культур.

Контакти редакції:


03150, Київ, вул. Велика Васильківська, 73,


Київський національний лінгвістичний університет,


кафедра методики викладання іноземних мов


й інформаційно-комунікаційних технологій (кімн. 126).


Тел.: 044 529 83 26;


електронна адреса: fl@knlu.edu.ua


Сайт: http://fl.knlu.edu.ua