«Інновації молоді в машинобудуванні
           Youth Innovations in Mechanical Engineering»


                            Збірка праць конференції


 


Наразі завершене прийняття матеріалів для публікації в третьому випуску Збірки праць.


                  Попередній перегляд обраного зображення.


 


В Збірці праць публікуються повні тексти доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» за умови, що тези доповідей опубліковані на сайті конференції.


Періодичність видання – раз на рік.


З 2020 року Збірка праць має ISSN 2708-3926. З 2021 року статті, опубліковані в Збірці праць, матимуть цифровий ідентифікатор DOI. Сайт Збірки праць розміщений на платформі Open Journal Systems.


Публікації минулих випусків знаходяться у відкритому доступі в архівах.


Вимоги до структури, оформлення і завантаження статей приведені за посиланням.


 


Приклад оформлення посилання на статтю


Пилипюк В. Ю. Визначення реального положення заготовок при віртуальному базуванні на верстатах з ЧПК / В. Ю. Пилипюк, В. К. Фролов // Інновації молоді в машинобудуванні (Youth Innovations in Mechanical Engineering). За заг. ред. Данильченка Ю. М. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – № 2. – 518 с., С. 442-454. – Режим доступу до ресурсу: http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/202123


 


Видавець


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
Механіко-машинобудівний інститут,
37, Пр. Перемоги, м. Київ-56,
03056,
Київ, Україна


Publisher


National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
Institute of Mechanical Engineering,
37, Ave. Peremohy, Kyiv-56,
03056,
Kyiv, Ukraine