Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Журнали видавця

 • Педагогічна освіта: теорія і практика

  У збірнику наукових праць висвітлюються результати фундаментальних і теоретико-прикладних досліджень у галузі педагогіки та інноваційних технологій в освіті; розглядаються питання підготовки педагогічних працівників до навчання і виховання здобувачів освіти в дошкільній, загальній середній, фаховій передвищій, професійній, післядипломній освіті й у процесі підвищення кваліфікації працівників освіти.


  Для науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти, аспірантів, докторантів

 • Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)

  Фаховий збірник покликаний висвітлювати сучасні тенденції спеціальної та інклюзивної освіти, наукові пошуки та практичні доробки вітчизняних та закордонних дослідників у галузі спеціальної педагогіки та психології.
 • Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки

  Збірник наукових праць, включений до переліку фахових видань України, в якому публікуються статті, повідомлення, рецензії, огляди та хроніки в галузі “Історичні науки” зі спеціальностей: 07.00.01 – Історія України; 07.00.02 – Всесвітня історія; 07.00.04 – Археологія; 07.00.05 – Етнологія; 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 07.00.07 – Історія науки й техніки; 07.00.09 – Антропологія.  

  Засновником збірника наукових праць “Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки” виступив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

  Вісник включений до державного реєстру друкованих засобів масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 20172-9972 ПР від 05.07.2013 р.).

  Постановою президії ВАК України його включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю “Історичні науки” (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 7). Видання Вісника індексується науко метричною базою Google Scholar. Йому також присвоєно номер міжнародного стандарту ІSBN.

  Вісник видається з 2008 р. періодичністю один раз на рік. Започатковано випуск видання у 2008 р. із здобуттям Кам’янець-Подільським державним університетом статусу національного. Опубліковано 7 випусків кожен накладом 100 примірників.

 • Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

  Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини


  ISSN 2309-8082


  ISSN 2786-4790 (Online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
  КВ № 20175-9975 ПР від 05.07.2013 р.

 • ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА. СЕРІЯ ПЕДАГОГІЧНА

  «Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна» заснований викладачами фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 1993 році, як узагальнення результатів науково-дослідних робіт. З 1995 року збірник  включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів, науково-педагогічних та наукових працівників.  26 червня 2021 р. збірник включено до  категорії "Б" наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 735 від 26.01.2021 р.).


   


  З 2012 року збірник індексується  наукометричними базами Google Scholar,  Index Copernicus, CEJSH.

 • Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки

  DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916


  У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей у різних галузях людської діяльності


   Категорія видання: «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.)


   Рік заснування: 2008


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14522-3493P від 25.06.2008


  Періодичність: 2 рази на рік                                                       


  Мова видання: українська, англійська


  Засновники: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка                                   


  Головний редактор: Хіміч Олександр Миколайович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор   


  Заступник головного редактора: Верлань Анатолій Федорович, член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор


  Відповідальний секретар: Федорчук Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор     


  Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вул. Огієнка, 61, Кам’янець-Подільський, Україна, 32300


  E-mail: mcm@kpnu.edu.ua

 • Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки

  У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.


  Категорія видання: «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.)


   Рік заснування: 2008


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14521-3492P від 25.06.2008


  Періодичність: 2 рази на рік                                                       


  Мова видання: українська, англійська                         


  Засновники: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України                                            


  Головний редактор: Хіміч Олександр Миколайович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор   


  Заступник головного редактора: Верлань Анатолій Федорович, член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор


  Відповідальний секретар: Ковальська Ірина Борисівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент     


  Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вул. Огієнка, 61, Кам’янець-Подільський, Україна, 32300 E-mail: mcm@kpnu.edu.ua

 • Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки

  Постановою президії ВАК України збірник праць включений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт за спеціальністю «Історичні науки» (Бюлетень ВАК України. – 2010. – №7).

 • Освіта, наука і культура на Поділлі

  Збірник наукових праць, включений до переліку фахових видань України, в якому публікуються статті, повідомлення, рецензії, огляди та хроніки в галузі “Історичні науки” зі спеціальностей: 07.00.01 – Історія України; 07.00.04 – Археологія; 07.00.05 – Етнологія; 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.  

  Засновником збірника наукових праць “Освіта, наука і культура на Поділлі” виступив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

  Збірник наукових праць включений до державного реєстру друкованих засобів масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 20176-9976 ПР від 05.07.2013 р. видане Державною реєстраційною службою України).

  Постановою президії ВАК України його включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю “Історичні науки” (№ 1-05/2 від 10.03.2010 р.). Збірник наукових праць “Освіта, наука і культура на Поділлі” індексується наукометричною базою Google Scholar. Йому також присвоєно номер міжнародного стандарту ІSSN (ISSN 2309-8384).

  Започатковано випуск видання у 1998 р., коли вийшов том 1. Наступний том вийшов у 2002 р. З того часу збірник видається періодичністю один раз на рік. У 2006 р. вийшло три томи, у 2007–2011 рр. – виходило по два томи на рік. Всього опубліковано 21 том, кожен накладом 300 примірників.

 • Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології"

  Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності – 053 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. №1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України».


  Видавець:


  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України


  ISSN друкованої версії 2227-6246


  ISSN онлайнової версії 2663-6956